COLAS POLSKA

Jako światowy lider w branży drogowej, COLAS rozpoczął swoją aktywność na rynku polskim w 1997 roku.
Obecnie funkcjonuje i rozwija swoją działalność poprzez dwie spółki – COLAS Polska – sektor drogowy oraz COLAS Kruszywa – sektor wydobywczy.
Dzięki wysokiej jakości i stosowaniu nowoczesnych technologii marka COLAS staje się coraz lepiej rozpoznawalna na polskim rynku.
Dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia wypracowywanego przez Grupę oraz do zaplecza technologicznego i działu rozwoju Grupy COLAS zapewnia nam nowe metody działania i nowe receptury. Dzięki temu nieustannie umacnia się pozycja naszej firmy jako lidera technologii.
Również w dziedzinie ochrony środowiska posiadamy nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają nam w sposób harmonijny obcowanie z naszym wspólnym dobrem, jakim jest środowisko naturalne.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Colas Polska

Branża

Branża

Budownictwo

Usługi z oferty klienta

Usługi z oferty klienta

Budowa i utrzymanie dróg

Czego oczekiwał klient?

Colas Polska poszukiwał partnera, który zapewni zgodność procesów, procedur i istniejących systemów z ustawą o ochronie danych osobowych i zbuduje kompleksowy system, który zapewni bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji.

Poznaj lepiej Colas

Co zrobiliśmy?

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RODO

Przedstawiliśmy właściwe i znajdujące zastosowanie w przypadku Colas Polska przepisy prawa i określimy, jak prawo powinno być wykonywane, aby zapewnić zgodność z wymogami. Ustaliśmy aktualny stopień zagrożeń dla danych osobowych i porównaliśmy wdrożone mechanizmy ochrony danych osobowych, z tymi które powinny być zastosowane. Zidentyfikowaliśmy obszary z dziedziny ochrony danych osobowych, które wymagają naprawy i dostosowania do obowiązujących norm prawnych.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy kompletny system systemu ochrony danych osobowych, który uwzględniał specyfikę organizacji i realia rynkowe. W ramach systemu powstała m.in. polityka bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi i instrukcje postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.

DOKUMENTACJA RODO

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompletną dokumentację zgodną z wymaganiami RODO. Powstał komplet procedur, instrukcji i rejestrów, który uwzględniał procesy, infrastrukturę, systemy informatyczne oraz czynnik ludzki wśród nich: m.in. wzór umowy powierzenia danych osobowych, formułę obowiązku informacyjnego, formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór ewidencji osób upoważnionych. Dokumentacja definiowała zasady utrzymania i doskonalenia zarządzania procedurami bezpieczeństwa danych osobowych.

TRANSFER WIEDZY

Zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników pełniących kluczowe role w procesie zarządzania i ochrony danych osobowych. Zakres szkoleń obejmował wprowadzenie do tematyki RODO oraz zapoznanie z nową dokumentacją oraz procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Zastosowane techniki szkoleniowe umożliwiły wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk w obszarze RODO.

Jakie były rezultaty?

Projekt obejmował zaprojektowaniem i wdrożenie kompletnego systemu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi.
Colas Polska otrzymał kompleksowe wsparcie w efekcie, którego jako organizacja spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Opracowana dokumentacja umożliwia sprawną obsługę procesów.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością i terminowością usług świadczonych przez PBSG. Mimo złożoności tematu, jakim jest ochrona danych osobowych, starali się w jasny i nieskomplikowany sposób wyjaśnić działania poszczególnych mechanizmów zabezpieczających przetwarzanie danych i zasadność ich zastosowania. Dzięki takiej formie współpracy opracowana dokumentacja jest rozwiązaniem "szytym na miarę" i spójnym z innymi obowiązującymi procedurami.
Renaud Roussel
Prezes Zarządu Colas

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.