Urząd Patentowy to centralny organ administracji rządowej utworzony 28 grudnia 1918 r., administruje sprawami z zakresu własności przemysłowej. Do zadań UP należy między innymi: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych, rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym, prowadzenie rejestru patentowego, itd.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Branża

Branża

Administracja Państwowa

Czego oczekiwał klient?

Urząd Patentowy poszukiwał oprogramowania Service Desk zgodnego z ITIL, które będzie dostosowane do potrzeb organizacji i będzie wspomagać pracę Departamentu Informatyki. Wymagał również asysty technicznej i usług wspierających uruchomienie systemu. Dzięki współpracy z MWT Solutions zaproponowaliśmy optymalne środowisko organizacyjne i dostarczyliśmy najnowsze rozwiązania zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku i technologiami.

Co zrobiliśmy?

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Najważniejszym punktem było sprawdzenie sytuacji bieżącej w urzędzie oraz analiza systemów, zdefiniowanie infrastruktury, procedur, ewentualnych ograniczeń technicznych, a przede wszystkim zbadanie potrzeb. Na tej podstawie przygotowaliśmy dokumentację, na której bazie została przeprowadzona konfiguracja i wdrożenie.

WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA

Opracowaniem koncepcji rozwiązania oraz realizacją wdrożenia podjęło się konsorcjum MWT Solutions (dostawca rozwiązań). Na tym etapie klient otrzymał niezbędne licencje, a także zainstalowane oprogramowanie. PBSG aktywnie asystował w tym procesie jako zespół ekspertów ds. infrastruktury IT.

KONFIGURACJA

Po wdrożeniu przystąpiliśmy do konfiguracji i uruchomiliśmy środowisko produkcyjne zgodnie z modelem ITIL.

SZKOLENIA I WSPARCIE

Przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi nowego oprogramowania. Kluczowe było, aby każdy pracownik korzystający z Service Desk wiedział, jak się w nim poruszać, znał swoją rolę i uprawnienia oraz możliwości systemu. Ważne było również przeszkolenie z utrzymania dostarczonego oprogramowania. Dodatkowo zapewniliśmy wsparcie techniczne oraz usługi gwarancyjne.

Jakie były rezultaty?

Prace przeprowadził doświadczony zespół złożony z ekspertów MWT Solutions i PBSG. Dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy branżowej ze znajomością narzędzi i możliwością ich implementacji Urząd Patentowy zyskał optymalne środowisko organizacyjne oparte na ITIL i rozwiązaniach produktów Manage Engine. Zapewniliśmy również kompleksowe wsparcie w obszarze optymalizacji obszaru IT.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • audyt przedwdrożeniowy
  • szkolenia
  • asysta techniczna

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie