2010-06-21

PBSG zakończyła projekt budowy Planów Ciągłości
Działania (BCP) w
Stock Polska Sp. z o.o. Zakładzie
Produkcyjnym Polmos w Lublinie w oparciu o standard BS 2 5999.

Projekt obejmował  budowę Planów Ciągłości Działania,  w
tym:

 • przeprowadzenie
  audytu wstępnego (ocena bieżącej sytuacji
  przedsiębiorstwa)
 • przeprowadzenie
  analizy wpływu na przedsiębiorstwo
  (business impact analysis)
 • przygotowanie
  dokumentacji BCP (plan ciągłości działania, plan zarządzania
  kryzysowego oraz  opracowania scenariuszy awaryjnych dla najbardziej
  krytycznych procesów w zakładzie.

Od 2007 roku Stock Polska/Polmos Lublin stanowi część międzynarodowej
firmy Stock Spirits Group. Jest liderem wódek gatunkowych i należy do
trójki największych producentów
alkoholu w Polsce.

czytaj także: