BS25999 Stock PBSG

PBSG zakończyła projekt budowy Planów Ciągłości Działania (BCP) w Stock Polska Sp. z o.o. Zakładzie Produkcyjnym Polmos w Lublinie w oparciu o standard BS 2 5999.

Projekt obejmował  budowę Planów Ciągłości Działania, w tym:

  • przeprowadzenie audytu wstępnego (ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa)
  • przeprowadzenie analizy wpływu na przedsiębiorstwo (business impact analysis)
  • przygotowanie dokumentacji BCP (plan ciągłości działania, plan zarządzania kryzysowego oraz  opracowania scenariuszy awaryjnych dla najbardziej krytycznych procesów w zakładzie.

Od 2007 roku Stock Polska/Polmos Lublin stanowi część międzynarodowej firmy Stock Spirits Group. Jest liderem wódek gatunkowych i należy do trójki największych producentów alkoholu w Polsce.