Blockchain jako nieunikniona technologia – szkolenia podstawowe

Blockchain jako nieunikniona technologia – szkolenia podstawowe

Szkolenie otwarte przeznaczone dla każdego, niezależnie od stanu wiedzy technicznej.

Szkolenie skierowane jest do osób które:

 • chcą zrozumieć i poznać czym jest Blockchain, jakie daje możliwości, mechanizmy działania, modele biznesowe;
 • szukają inspiracji do rozwoju organizacji i uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji, branży;
 • rozważają wdrożenie technologii Blockchain.

Blockchain– łańcuch bloków – DLT Distributed Leadger Technology jest opartą na chmurze, rozproszoną bazą danych, rejestrująca wszystkie transakcje pomiędzy stronami w sposób niezaprzeczalny na całym świecie poprzez sieć. Umożliwia przesyłanie wartości w krótkim czasie po znacznie niższym koszcie niż dotychczas.

Blockchain zapewnia:

 • otwartość – jest dostępny dla wszystkich;
 • dostępność 24/7 – bez możliwości wyłączenia;
 • odporność na cenzurę – nie istnieje podmiot, który mógłby zmienić zawartość łańcucha bloków;
 • integralność – utrzymanie spójności danych i funkcjonowanie w sposób wolny od błędów logicznych;
 • elastyczność – dostosowywanie się do różnych warunków celem poprawnego ustalenia i przeniesienia własność, w tym odporność na wiele kategorii cyberataków (oszustw, fałszerstw, prób uzyskiwania dostępu do własności za sprawą podawania się za kogoś innego, podwójnego wydatkowania środków);
 • bezpieczeństwo – ochrona własność wszystkich właścicieli przed manipulacją, fałszowaniem, podrabianiem, podwójnym wydatkowaniem środków i nieautoryzowanym dostępem.

Efektywne wykorzystanie technologii Blockchain w kontekście biznesowym wymaga dogłębnego zrozumienia technologii DLT, ale przede wszystkim uzyskania jak najwyższej wartości w procesach przepływu informacji pomiędzy interesariuszami w realizacji założonych przez nich celów biznesowych.

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, wartość rozwiązań Blockchain do 2025 roku przekroczy 176 miliardów dolarów, a do 2030 r. 3.1 biliona dolarów.

Chcesz zrozumieć jak działa blockchain? Jak może usprawnić Twoją organizację, branżę w której działasz? Zapisz się na szkolenie: „Blockchain jako nieunikniona technologia”.

Program szkolenia
 „Blockchain jako nieunikniona technologia”

Moduł I Wprowadzenie do Blockchain

 • Czwarta rewolucja przemysłowa.
  Blockchain jako technologiczny, społeczny i gospodarczy fenomen.
 • Geneza i historia powstania Blockchain.
 • Dziedziny nauk, które Satoshi Nakamoto zawarł w Blockchain: teoria gier, kryptografia, sieci komputerowe i transmisja danych, teoria monetarna.
 • W jaki sposób Blockchain wspiera bezpieczeństwo informacji?
 • Cechy technologii Distributed Leadger Technology
Moduł II Technologia Blockchain

 • Jak rozwinęło się górnictwo w sieci?
 • Kluczowe mechanizmy konsensusu  (Proof of Work, Proof of Stake , Delegated  Proof of Stake, Proof of Knowledge, Proof of Burn, Proof Byzantine Fault Tolerance, Proof of Authority, Proof of Concept, Proof of Identity, Proof of Elapsed Time, Proof of Importance, Proof of Capacity).
 • Bitcoin, Etherium, Ripple  – różnice.
 • Typy sieci blockchain – publiczne, prywatne/federacyjne.
 • Trendy i modele biznesowe oparte o blockchain.
 • Tokeny, coiny – wymiana, handel i giełdy.
Moduł III Blockchain jako „maszyna zaufania” w biznesie /administracji publicznej umożliwiająca wymianę wartości.

 • Transakcyjność – smart contrakt.
 • Realizacja audytów bezpieczeństwa informacji a blockchain.
 • Technologia blockchain a prawo w Polsce i świecie.
 • Przykłady wdrożeń blockchain w Polsce i na świecie.
 • Jak podejść do wdrożenia blockchain – kamienie milowe.

Pytania, dyskusja. Podsumowanie szkolenia.