Co oferujemy?

Wiele podmiotów otrzymało w ostatnim czasie ankietę dotyczącą spełnienia wymagań bezpieczeństwa informacji w związku z przynależnością do węzła krajowego. W konsekwencji widzimy potrzebę prowadzenia działań zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa. Budowanie bezpieczeństwa informacji w wymienionych podmiotach powinno być priorytetem, dlatego w odpowiedzi na potrzeby proponujemy wsparcie w realizacji wymagań.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i efektywnie spełnij wymagania węzła krajowego.

Co oferujemy?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Wdrożenie lub przegląd istniejącego Systemu Bezpieczeństwa Informacji. Kompleksowe wsparcie dotyczące zbudowania Systemu od podstaw lub aktualizacja istniejących materiałów.
Mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne

Potrafimy wprowadzać mechanizmy pozwalające na wykrycie prób nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji w systemie teleinformatycznym.
Szkolimy pracowników

Szkolimy pracowników

Szkolimy, choć wolimy mówić, że wspieramy ludzi w zrozumieniu czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Przeglądy

Przeglądy

Z nami nie zapomnisz o weryfikacji SZBI pod kątem aktualności, przydatności i adekwatności.
Zarządzanie incydentami

Zarządzanie incydentami

Pomagamy w sprawnym wdrożeniu zarządzania incydentami. Wspieramy, jeśli taki incydent się zdarzy.
Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Sprawny SZBI nie funkcjonuje bez przeprowadzania cyklicznej analizy ryzyka i opracowania rejestru ryzyk.
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Każdy podmiot jest zobowiązany do wdrożenia RODO i działań zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.
Wsparcie w certyfikacji

Wsparcie w certyfikacji

Wdrażamy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji uwzględniając chęć certyfikacji.

Chcesz otrzymać więcej informacji o spełnieniu wymagań podmiotów dołączających do węzła krajowego? Wypełnij formularz!

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam