Audyt zarządzania kryzysowego w spółkach Grupy EDF w Polsce

Audyt zarządzania kryzysowego w spółkach Grupy EDF w Polsce czyli badanie skuteczności wdrożenia planu zarządzania kryzysowego, niezależnie od tego, czy kryzys ma postać wypadku w miejscu pracy, ataku medialnego czy katastrofy naturalnej. Audyt objął analizę, badanie i przeprowadzenie ćwiczeń na podstawie scenariuszy zdarzeń, które mają utrzymywać firmę w gotowości do skutecznego zarządzania sytuacjami zagrażającymi funkcjonowaniu.

PBSG z sukcesem zakończyła przeprowadzenie audytu zarządzania kryzysowego w spółkach Grupy EDF w Polsce. W ramach umowy PBSG przygotowało i zorganizowało audyt zarządzania kryzysowego w szczególności przeprowadzono serię spotkań organizacyjnych z przedstawicielami wybranych podmiotów Grupy EDF Polska. Specjaliści PBSG dokonali analizy dokumentacji w zakresie planów zarządzania kryzysowego oraz regulacji wewnętrznych spółki odnośnie polityki ciągłości działania.

W kolejnych krokach projektu konsultanci przeprowadzili ocenę przygotowania oraz spójności wewnętrznych procedur zarządzania kryzysowego w Centrali oraz spółkach/Oddziałach poddanych audytowi. Istotną częścią zlecenia były serie ćwiczeń zarządzania kryzysowego wg. zaprojektowanego i zaakceptowanego scenariusza.

Wynikiem prac był szczegółowy raport dokonujący ocenę oraz przedstawiający rekomendacje w zakresie optymalizacji procesu zarządzania kryzysowego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zasięgu projektu który objął m. In.:

EDF Polska S.A. o/Kraków, EDF Polska S.A. o/Rybnik, EDF Polska S.A. o/ Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., EDF Polska S.A. o/Centrala.

Informacja o kliencie:

EDF, grupa energetyczna o światowym zasięgu, działa od 1993 roku i jest największym w kraju inwestorem zagranicznym w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Obecnie EDF ma 10-proc. udział w rynku energii elektrycznej i 15-proc. udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

W 1998 roku EDF wziął udział w pierwszej prywatyzacji w polskiej energetyce – zakupie elektrociepłowni w Krakowie. Od tamtej pory EDF stał się głównym akcjonariuszem wielu polskich firm energetycznych produkujących energię i ciepło: elektrowni w Rybniku i elektrociepłowni w Gdańsku, Zielonej Górze, Toruniu i we Wrocławiu. W skład grupy wchodzą też spółki usługowe: EDF Paliwa – zaopatrująca w węgiel i biomasę wszystkie spółki grupy oraz Fenice Poland – prowadząca outsourcing działalności energetyczno-ekologicznej w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Należące do EDF w Polsce spółki wytwórcze produkują głównie na bazie węgla; EDF jest jednym z największych odbiorców węgla kamiennego w kraju. Grupa EDF w Polsce jest jednym z liderów w spalaniu biomasy, dzięki której produkuje energię zieloną. W 2012 roku Grupa EDF wytworzyła z niej 1,63 TWh spalając ponad 1200 tys. ton tego surowca, co pozwoliło nam na zredukowanie emisji CO2 o 1,65 mln ton. Ochrona środowiska naturalnego, jak najniższy poziom emisji CO2 w Europie oraz dbałość o klientów stanowią oś strategii EDF