ARP PBSG

Agencja Rozwoju Przemysłu SA wybrała PBSG na świadczeni  usług doradczych w zakresie przygotowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem.

W ramach postępowania przetargowego oferta PBSG okazała się najlepszą spośród złożonych. Projekt wdrożenia podzielony został na dwa etapy i obejmuje:

Etap I:

DIAGNOZĘ PRZEDWDROŹENIOWĄ

 • Analiza obszarów zarządzania ryzykami
 • Identyfikacja potrzeb w odniesieniu do zarządzania ryzykiem

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ARP

 • Przygotowanie analizy potrzeb w zakresie informacji zarządczej
 • Przedstawienie optymalnego modelu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem w ARP S.A.

Etap II:

BUDOWĘ MECHANIZMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • Opracowanie metodyki oceny ryzyka
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Budowa i parametryzacja mapy ryzyka

WDROŻENIE MECHANIZMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • Identyfikacja punktów krytycznych,
 • Przeprowadzenie analizy i oceny ryzyk,
 • Przygotowanie planów postępowania z ryzykiem
 • Przedstawienie propozycji stosowanych rozwiązań informatycznych wspierających ZSZR

Zamknięcie projektu przewidziane jest do końca 2009r.

Przypomnijmy ARP została powołana do życia w formie spółki prawa handlowego pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Właścicielem wszystkich akcji Agencji jest Skarb Państwa, a prawa głosu na walnym zgromadzeniu wykonuje Minister Skarbu Państwa. Agencja wykonuje zadania wynikające z funkcji agendy rządowej.

Wspierając efektywnie procesy restrukturyzacyjne Agencja podejmuje także funkcje stymulatora procesów innowacyjnych w polskiej gospodarce.