Analiza redundancji i zakrywania się reguł

Problem biznesowy klienta

Prowadziliśmy PoC u jednego z potencjalnych klientów, w dostarczonych plikach konfiguracyjnych znajdowało się niemal 1000 reguł dla każdego z firewalli. Skybox pozwolił przeanalizować użycie tych reguł i okazało się (na podstawie dostarczonych logów z okresu 3 miesięcy), że 20% z nich nigdy nie zostało użytych. Może to oznaczać iż, są one zbędne i nadają się do usunięcia.

Rozwiązanie Skybox Security

Skybox umożliwia przeprowadzenie analizy użycia reguł i obiektów tych reguł, dzięki czemu mogą Państwo zweryfikować, czy utworzone na urządzeniach reguły są faktycznie stosowane i w jakim stopniu egzekwowane, co pozwala w prosty sposób wyznaczyć te, które są zbędne. Wszystko to pozwoli osiągnąć wyższą wydajność urządzenia oraz mniejsze obciążenie.

Pytanie

W jaki sposób aktualnie weryfikują Państwo, stopień wykorzystania reguł oraz na podstawie czego decydują które z nich są zbędne?