Zintegrowany System Zarządzainia PAS 99

PBSG realizuje usługi w zakresie budowania i wdrażania Zintegrowanego System Zarządzania zgodnie z PAS 99

PAS 99 jest  specyfikacją wspólnych wymagań dla zintegrowanych systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe standardy ISO. Celem opracowania PAS 99 było dostarczenie jednolitych wymagań w 6 obszarach funkcjonowania organizacji  w odniesieniu do wdrażanych norm i modeli w zakresie zarządzania, a także zapewnienie efektywnego i skutecznego osiągania zakładanych celów strategicznych i operacyjnych.  Wymagania opisane w PAS 99 odwołują się do elementarnych zasad zarządzania opartych na cyklu Deminga – Plan – Do – Check – Act. Wspomniane 6 wspólnych wymagań dotyczą:

  1. Polityki
  2. Planowania
  3. Wdrożenia i działań operacyjnych
  4. Oceny
  5. Doskonalenia
  6. Przeglądu zarządzania

Wdrożenie, a dla większości organizacji przemodelowanie systemu w ocenie ekspertów PBSG, zdecydowanie ułatwi proces budowania
dokumentacji systemu, wdrożenia, oceny skuteczności i efektywności wszystkich elementów zarządzania organizacją podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych (realizowanych w procesie certyfikacji systemów).

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Integrated Management System) w oparciu o PAS 99 z pewnością zainteresuje te organizacje, którzy posiadają wdrożone systemy w oparciu o  ISO, a przede wszystkim przystępujące do wdrożenia kolejnych standardów. Do najpopularniejszych należą ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 ale także ISO 20000, BS 25999, czy ISO 22000, ISO 17025).

Cały projekt wdrożenia PAS 99 przygotowywany może być z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rodziny Smart, które specjalnie do tego celu zostały zmodyfikowane. Opracowując dokumentację systemu klienci nie tylko spełniają wymagania PAS 99 ale także mają możliwość pełnej modyfikacji procesów, w zależności od potrzeb i wymagań kolejnych standardów, w ramach jednej struktury systemu zintegrowanego. W szczególności klienci PBSG otrzymują:

  • zintegrowany mechanizm zarządzania ryzykiem (ERM) zapewniający pełny monitoring ryzyk w zakresie wymagań prawnych, otoczenia, wewnętrznych i finansowych, itd zintegrowany model procesów zachodzących w organizacji w ramach procesów krytycznych obejmujących np. zakupy, zarządzanie dostawcami,  działania operacyjne itp.
  • zintegrowany i niezależny mechanizm audytu wewnętrznego zapewniający kontrolę efektywności i skuteczności wewnętrznych procedur i wymagań.
  • zintegrowane procedury zarządzania zmianami i oceny wdrożonych zmian.

W ocenie ekspertów PBSG Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o PAS 99 w ciągu kolejnych 2 lat stanie się podstawą budowania i doskonalenia systemów zarządzania w oparciu o standardy międzynarodowe. W przypadku zainteresowania szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobów dostosowania Państwa systemu zarządzania do wymagań PAS 99, prosimy o kontakt.