Zaproszenie na konferencja poświęconej tematyce wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem – 17 maja 2011 roku w Warszawie

MIEJSCE i TERMIN KONFERENCJI: 17 MAJA 2011, Oxford Tower, sala nr 2, parter, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów: firmy PBSG, Pallens oraz Audyt.Net mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej konferencji poświęconej tematyce wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, która odbędzie się 17 maja 2011 roku w sercu Warszawy w Oxford Tower. Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Związku Miast Polskich.

Celem konferencji jest omówienie praktycznych aspektów wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostce publicznej w kształcie nadanym nową ustawą o finansach publicznych – zgodnie ze standardami proponowanymi przez Ministra Finansów. Zaproszeni przez nas eksperci przedstawią nie tylko podstawy prawne, ale przede wszystkim stosowane rozwiązania. Konferencja dostarczy praktycznych i przydatnych informacji zarówno kierownikowi jednostki, jak również pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrożenie systemu w swoich jednostkach.

Podczas konferencji organizatorzy rozlosują nagrody: licencję oprogramowania Risk Manager dla 3 urzędów, które oddelegują na konferencję swoich przedstawicieli.

ADRESATAMI KONFERENCJI SĄ:

  • Przedstawiciele administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego: Marszałkowie Województw, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starości, Wójtowie oraz osoby, które są odpowiedzialne za zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej Kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i komunalnych
  • Osoby na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za przeprowadzanie i wdrożenie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
  • Przedstawiciele instytucji doradczych świadczących usługi na rzecz jednostek administracji publicznej Kierownicy Działów Nadzoru
  • Audytorzy i Kontrolerzy Wewnętrzni
  • Rewidenci w Departamentach Audytu Wewnętrznego
  • Główni Księgowi

MIEJSCE i TERMIN KONFERENCJI:  

17.05.2011, Oxford Tower, sala nr 2, parter, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (wieżowiec za hotelem Marriott – dogodny dojazd komunikacją miejską i PKP).

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  12.05.2011r.