Zapraszamy na Panel BCM 2017

O czym będziemy mówić w trakcie Panelu BCM:

Celem wydarzenia jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, zapoznania uczestników z dostępnymi rozwiązaniami, oraz zachęceniu do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i budowania sieci specjalistów odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości w jednostkach publicznych i sektorze prywatnym.

Wydarzenie przygotowywane jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie organizatorów w budowie i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne stąd spotkanie będzie miało charakter panelowo-warsztatowy.

Panel BCM ma być nie tylko spotkaniem specjalistów, lecz ma stanowić impuls do szerszej integracji, wymiany doświadczeń, dzielenia się najlepszymi praktykami i budowania nowych standardów.

Dowiedz się więcej o usługach BCM