XXII spotkania jesienne

Czy CRM jest naprawdę pępkiem biznesowego świata? – sprawozdanie ze spotkań jesiennych Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W trakcie już XXII Spotkań Jesiennych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne odbył się panel – Czy CRM jest naprawdę pępkiem biznesowego świata? Spotkanie miało na celu prezentację stanowisk CRMo-centrycznych, Stanowisko ISO-centrycznych, Stanowisko ERPo-centrycznych. Prowadzona w gronie ekspertów dyskusja podejmowała m.in. tematykę: jakie są relacje pomiędzy nimi, które jest ważniejsze od pozostałych, od którego warto rozpoczynać modernizację firmy?

Ze strony PBSG spółkę reprezentował Maciej Skała, dyrektor departamentu zarządzania prezentując temat – Zarządzanie procesami jako element integracji i rozwoju organizacji. Ideą przewodnią prezentacji było pokazanie możliwości integracji i optymalizacji organizacji w różnych jej płaszczyznach (systemów zarządzania, systemów informatycznych, itd.). Firma PBSG posiada w swojej ofercie narzędzia informatyczne PBSG Smart służące m.in. do opisu i modelowania procesów, opracowania i utrzymywania dokumentacji systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27001, ERP itd.).

Prezentowany pakiet oprogramowania PBSG wspiera cały cykl zarządczy od planowania strategicznego (BSC), zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie i prowadzenie audytów i kontroli wewnętrznej.  Wyjątkowa funkcjonalność pakietu pozwala na projektowanie, budowę i wdrażanie struktur zapobiegania i monitorowania  nadużyciom – obecnie powszechnie wdrażanych w ramach projektów realizowanych przez PBSG.