XII Polska Norma Jakości

2006-10-09

11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród XII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości

W
tym roku w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą,
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000
nagrodzonych zostało 16 firm oraz organizacji publicznych stosujących w
swojej działalności metody Zarządzania przez Jakość. Wyłoniono także
laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości oraz IX edycji Polskiej
Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego.  23
października br. na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza
Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Marka Kłoczko oraz Sekretarza
Komitetu Polskiej Nagrody Jakości dr Mirosława Rechy, ogłoszono
tegorocznych laureatów konkursu.

Laureatami XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali:

 • w kategorii wielkich organizacji produkcyjnych:
           Górnosląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Zabrza
 • w kategorii bardzo dużych organizacji produkcyjnych:
            Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o. z Koluszek
 • w kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych:
             Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego "BELOS S.A. z Bielska-Białej
 • w kategorii małych i średnich organizacji usługowych:
             Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Włocławka
 • w kategorii organizacje publiczne – służba zdrowia:
             Miejski Szpital Zespolony z Olsztyna
 • w kategorii organizacje publiczne -administracja publiczna:
             Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z Krakowa

 Wyróżniony Pierwszym Stopniem Polskiej Nagrody Jakości został:

          Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z Olsztyna


Wyróżnienie  XII edycji konkursu PNJ otrzymali:
 

 • w kategorii średnich organizacji produkcyjnych i usługowych:
          Gambit Lubawka sp. z o.o. z Lubawki
          Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" z Torunia
          PZU S.A. z Warszawy
          Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. z Jastrzębia
 • w kategorii organizacji publicznych:
           Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z Warszawy
           Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia
           Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ z Warszawy
           Urząd Miasta Krasnik

Dyplom Finalisty XII edycji PNJ otrzymało:
           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Rybnika


Laureatami Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2006 zostali:

 • Dr inż. Zygmunt Niechoda  – Dyrektor Biura, Polski Komitet Normalizacji
 • Nadinspektor Ryszard Siewierski – Zastępca Komendanta, Komenda Główna Policji
 • Redakcja "Przeglądu Technicznego"


Laureatami IX edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w 2006 roku zostali:

 • w kategorii nauka: prof. Stanisław Sudoł – Uniwersytet Toruński
 • w kategorii praktyka: mgr. inż. Stanisław Pater  – TUV NORD Polska
 • w kategorii promocja: mgr Igor Hutkiewicz – Sekretarz Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości