XII Polska Norma Jakości

11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród XII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości

W tym roku w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000 nagrodzonych zostało 16 firm oraz organizacji publicznych stosujących w swojej działalności metody Zarządzania przez Jakość. Wyłoniono także laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości oraz IX edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego.  23 października br. na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Marka Kłoczko oraz Sekretarza Komitetu Polskiej Nagrody Jakości dr Mirosława Rechy, ogłoszono tegorocznych laureatów konkursu.

Laureatami XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości zostali:

w kategorii wielkich organizacji produkcyjnych:

 • Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Zabrza

w kategorii bardzo dużych organizacji produkcyjnych:

 • Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o. z Koluszek

w kategorii małych i średnich organizacji produkcyjnych:

 • Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS S.A. z Bielska-Białej

w kategorii małych i średnich organizacji usługowych:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Włocławka

w kategorii organizacje publiczne – służba zdrowia:

 • Miejski Szpital Zespolony z Olsztyna

w kategorii organizacje publiczne -administracja publiczna:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z Krakowa

Wyróżniony Pierwszym Stopniem Polskiej Nagrody Jakości został:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z Olsztyna

Wyróżnienie  XII edycji konkursu PNJ otrzymali:

w kategorii średnich organizacji produkcyjnych i usługowych:

 • Gambit Lubawka sp. z o.o. z Lubawki
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” z Torunia
 • PZU S.A. z Warszawy
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. z Jastrzębia

w kategorii organizacji publicznych:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z Warszawy
 • Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia
 • Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ z Warszawy
 • Urząd Miasta Krasnik

Dyplom Finalisty XII edycji PNJ otrzymało

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Rybnika

Laureatami Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2006 zostali:

 • Dr inż. Zygmunt Niechoda  – Dyrektor Biura, Polski Komitet Normalizacji
 • Nadinspektor Ryszard Siewierski – Zastępca Komendanta, Komenda Główna Policji
 • Redakcja „Przeglądu Technicznego”


Laureatami IX edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w 2006 roku zostali:

 • w kategorii nauka: prof. Stanisław Sudoł – Uniwersytet Toruński
 • w kategorii praktyka: mgr. inż. Stanisław Pater  – TUV NORD Polska
 • w kategorii promocja: mgr Igor Hutkiewicz – Sekretarz Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości