Wiarygodność dla działań środowiskowych

Wiarygodność dla działań środowiskowych 

Nowy standard serii ISO 14000 ma stanowić wsparcie dla prowadzonej działalności biznesowej, zwiększać zaufanie, a także pomagać w promowaniu uzyskiwanych wyników z prowadzonej działalności dot. ochrony środowiska – ISO 14063:2006, Environmental management – Environmental communication – Guidelines and examples. Uwidocznienie efektów z prowadzonej działalności przez organizacje w zakresie ochrony środowiska ma coraz większe znaczenie. ISO 14063:2006 zwiera zasady, politykę i strategię w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także przykłady jak prowadzić efektywną komunikację w tym zakresie. Norma może być stosowana do wszystkich organizacji bez względu na wielkości i rodzaj prowadzonej działalności.