Wdrożenie systemu zarządzania jakością w Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. ze wsparciem PBSG wdrożyła i certyfikowała system zarządzania jakością i bezpieczeństwem zgodny z ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001.

W dniach 23-25 lipca 2013r. w Atenie Usługi Informatyczne i Finansowe odbył się audyt certyfikujący system zarządzania jakością i bezpieczeństwem na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001. Audyt zakończył się sukcesem.

W celu zapewnienia wysokiej jakości i profesjonalizmu w zakresie wdrażania w Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, Atena zdecydowała się skorzystać z PBSG. Zadania realizowane przez firmę PBSG obejmowały:

  • przeprowadzenie audytu wstępnego
  • szkolenie kierownictwa i grupy wdrożeniowej
  • przeprowadzenie analizy ryzyka
  • opracowanie dokumentacji
  • szkolenie audytorów wewnętrznych
  • przygotowanie szkoleń e-learningowych dla pracowników
  • przeprowadzenie audytów wewnętrznych
  • asystę we wdrożeniu działań korygujących i zapobiegawczych

Zakres systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w Atenie obejmuje proces projektowy dla wytwarzania oprogramowania własnego oraz procesy systemowe i wspierające, niezbędne do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa organizacji.

Niezależny proces certyfikacji przeprowadzony przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną TUV Rheinland, potwierdził całkowitą zgodność systemu zarządzania Ateny z uznanymi międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001.

Przyznanie Atenie certyfikatu to dowód, że spółka z sukcesem i w sposób świadomy realizuje przyjętą politykę jakości i bezpieczeństwa informacji, a także konsekwentnie zmierza do wyznaczonych celów jakościowych oraz zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia w zakresie zapewnienia jakości i ochrony przetwarzanych informacji.