Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Lublinie

PBSG podpisała umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa polegającego na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007

Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje:

  1. Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa elektronicznego i fizycznego informacji wrażliwych w Starostwie Powiatowym w Lublinie
  2. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji na bazie normy PN ISO/IEC 27001:2007 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) w zakresie: bezpieczeństwo fizyczne
  3. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji na bazie normy PN ISO/IEC 27001:2007 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) w zakresie: bezpieczeństwo informatyczne,
  4. Przeprowadzenie usługi: wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia informatycznego
  5. Przeprowadzenie usługi: wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia fizycznego
  6. Szkolenia ze stosowanie polityki bezpieczeństwa – bezpieczeństwo informatyczne