uniwersytet gdynia

Uniwersytet Morski w Gdyni, dawniej Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni. Uczelnia kształci kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej. Do absolwentów należy grono specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej. Obecnie Uniwersytet kształci głównie na kierunkach i specjalnościach typowo lądowych.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Uniwersytet Morski w Gdyni

Branża

Branża

Edukacja – szkolnictwo wyższe

Czego oczekiwał klient?

Celem projektu była analiza i ocena bezpieczeństwa systemów informacyjnych w odniesieniu do wymagań określonych w rezolucji IMO oraz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Uczelnia poszukiwała firmy mającej doświadczenie w branży transportu morskiego, a PBSG mogło się tym pochwalić – podobny projekt zrealizowaliśmy między innymi dla LOTOS PETROBALTIC oraz Technical Ship Management. Ponadto dysponowaliśmy wymaganymi certyfikatami i rekomendacjami, które poświadczały nasze bogate doświadczenie oraz wiedzę.

Co zrobiliśmy?

PRZEPROWADZILIŚMY AUDYT
 

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy stosowaną przez klienta dokumentację pod kątem zasad i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa informacji. Przeprowadziliśmy wywiady z pracownikami oraz z załogą statków, a także obserwowaliśmy lokalizację organizacji oraz statki. Dzięki temu zyskaliśmy cenne informacje, by ocenić efektywność wdrożonych procedur w odniesieniu do IMO i dobrych praktyk.

DOKONALIŚMY ANALIZY RYZYKA

Klientowi zależało na tym, aby stosowana metodyka była dostosowana do branży oraz standardów i wymagań zawartych w rezolucji IMO. Przeprowadzona analiza ryzyka wraz z wnioskami i rekomendacjami miała posłużyć do opracowania wymaganej dokumentacji dotyczącej tego obszaru na podstawie szacowania ryzyka.

Jakie były rezultaty?

Wynikiem współpracy była standaryzacja procesów oraz optymalizacja systemu bezpieczeństwa IT. Dzięki przeprowadzonemu audytowi i analizie ryzyka klient zyskał pewność, że spełnia wymogi IMO.  Audytem bezpieczeństwa objęte zostały dwa statki oraz biuro armatora.

Konsultanci PBSG skrupulatnie przyjrzeli się potrzebom organizacji i dostosowali metodykę pod kątem usprawnienia działania systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do branży morskiej i krajowej ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Zastosowane techniki i modele działań:

  • audyt bezpieczeństwa
  • analiza dokumentacji
  • wywiady z pracownikami
  • obserwacja lokalizacji i statków
  • własna metodyka

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie