Testy planów awaryjnych w Banku Pocztowym

PBSG zakończyło projekt testowania planów awaryjnych w ramach systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Banku Pocztowym.

Testy obejmowały kilka wybranych lokalizacji banku, prowadzane były w dni wolne od pracy oraz i wymagały zaangażowania grupy konsultantów nadzorujących przebieg testów. Projekt wsparty był kompleksowym szkoleniem dla członków zespołu testującego oraz pracowników zaangażowanych w budowę i utrzymanie planów ciągłości działania banku. Szkolenia oprócz tradycyjnej formuły, wsparte zostały szkoleniami e-learningowmi.

Szczegółowy zakres testów obejmował:
  • Przegląd systemu zarządzania ciągłością działania
  • Przegląd lokalizacji zapasowych
  • Opracowanie:

a. Zakresu i harmonogramu przeprowadzenia testu

b. Szczegółowych kryteriów oceny testu

c. Szczegółowego i realistycznego scenariusza testu

  • Przeszkolenie Członków Zespołów Awaryjnych oraz ewentualnych obserwatorów uczestniczących w teście w zakresie procedurawaryjnych i postępowania w trakcie realizacji testu
  • Nadzorowanie i koordynacja testu
  • Opracowanie wyników testu wraz z wnioskami i rekomendacjami służącymi aktualizacji procedur Planu dla Członków Zespołów Awaryjnych uczestniczących w teście

Wraz z zakończeniem projektu, Bank Pocztowy dołączył do grona referncyjnych klientów PBSG w zakresie usług zarządzania ciągłością działania. Dotychczas z usług PBSG w tym zakresie skorzystali między innnymi: PKO BP, Wavin, Intrum Justitia, IBM, Skok Stefczyka oraz PLP – Belos.

Bank Pocztowy to uniwersalny, nowoczesny Bank świadczący usługi finansowe w Urzędach Pocztowych oraz w sieci własnej na terenie całego kraju.  Bank powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Pocztowego są Poczta Polska Spółka Akcyjna oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – znane, renomowane instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym. Dzięki temu Bank posiada największą sieć dystrybucji oraz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bankowych. Bank jest obecny w blisko 5000 Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie