Szkolenie na audytora ISO 27001

Zaproszenie na szkolenie na audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2005.

W związku z licznymi zapytaniami od firm i instytucji publicznych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2005, które odbędzie się w dniach 25 – 26  kwietnia br. w Hotelu Rzymskim w Poznaniu. Dotychczas formuła szkolenia miała charakter zamknięty, jednak liczne pojedyncze zapytania skłoniły nas do przygotowania oferty szkolenia otwartego. Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów PBSG, którzy bezpośrednio uczestniczą w projektach wdrożenia wymagań ISO 27001 oraz przeprowadzili już kilkadziesiąt szkoleń w tym zakresie.

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy sukcesywnie poznają sposoby sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki w zakresie ochrony ich organizacji są właściwie zarządzane i nadzorowane oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają jego uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów w organizacji. Przedstawiane są również wymagania normy ISO/IEC 27001:2005 (specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji). oraz PN-EN ISO 19011:2003 (Wytyczne dotyczące auditowania. systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego). Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

  • Wymagania ISO/IEC 27001:2005 w kontekście procesu audytowania
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami
  • Zarządzanie ryzykiem – ocena metodyki analizy ryzykiem
  • Analiza  i wybór sposobów oceny bezpieczeństwa
  • Audytowanie systemu bezpieczeństwa – techniki audytowania
  • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
  • Raportowanie wyników audytu
  • Warsztaty w zakresie identyfikacji niezgodności
  • Egzamin sprawdzający

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie kończy się nieobowiązkowym egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy nie podejdą do egzaminu, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu.
Koszt dwudniowego szkolenia: 1.500 zł + 22 VAT,
W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z osób wyniesie 10%

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 kwietnia 2007 r.