Szkolenie ISO 2000 01.2008

Zaproszenie na szkolenie z interpretacji wymagań normy ISO/IEC 20000:2005 i praktycznych aspektów wdrożenia systemu zarządzania usługami informatycznymi. W związku z licznymi zapytaniami od firm i instytucji publicznych zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu z interpretacji wymagań normy ISO/IEC 20000:2005 i praktycznych aspektów wdrożenia systemu zarządzania usługami informatycznymi, które odbędzie się w dniach 19- 20 lutego br. w Poznaniu. Dotychczas formuła szkolenia miała charakter zamknięty, jednak liczne pojedyncze zapytania skłoniły nas do przygotowania oferty szkolenia otwartego. Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów PBSG, którzy bezpośrednio uczestniczą w projektach wdrożenia wymagań ISO 20 000 oraz przeprowadzili już kilkanaście szkoleń w tym zakresie.

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu budowy systemów zarządzania usługami w kontekście wymagań międzynarodowej normy ISO/IEC 20000. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pomagają jego uczestnikom zaplanować i wdrożyć w swojej organizacji system zarządzania usługami informatycznymi. Przedstawiane są wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2005 w kontekście problemów towarzyszących wdrożeniom i praktycznych rozwiązań. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane są sposoby tworzenia elementów systemu zarządzania usługami.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

  • Przegląd systemów ITSM
  • Przegląd wymagań ISO/IEC 20000-1:2005 w kontekście
  • Wymagań dotyczących systemu zarządzania
  • Planowania i wdrożenia zarządzania usługami
  • Procesów dostarczania usług
  • Procesów wsparcia usług
  • Procesów relacji
  • Dokumentowanie systemu
  • Integrację systemów zarządzania
  • Audyt i certyfikację ISO 20000

Informacje o szkoleniu:

Wszyscy uczestnicy szkolenia, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu. Koszt dwudniowego szkolenia: 1.500 zł (szkolenie zwolnione jest od podatku VAT). W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej osoby rabat dla każdej z osób wyniesie 10% W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.