Czym jest Skybox Security?

Skybox Security jest potężnym narzędziem do analizy, identyfikacji i zapobiegania ryzykom występującym w sieciach informatycznych. Pozwala odpowiedzieć na cyber-zagrożenia które występują dla urządzeń i systemów pracujących w sieci, jak również dokonać weryfikacji poprawności ich konfiguracji pod kątem podatności oraz występujących zagrożeń. Wszystko to sprawia, iż zagrożenia które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla newralgicznych punktów naszej sieci zostają wykryte odpowiednio wcześnie, by efektywnie im zapobiegać.

ULOTKA |  POZNAJ ROZWIĄZANIE  

Co zapewnia Skybox?

» Całościowy przegląd powierzchni ataku oraz zintegrowaną inteligencję.

» Jedną platformę, adresującą wiele wyzwań – podatności, zagrożenia, zarządzanie zmianą na zaporach sieciowych oraz zapewnianie zgodności z politykami.

» Skalowalność oraz wydajność dostosowaną do przedsiębiorstw każdej wielkości.

Analiza dostępu

Analiza konfiguracji

Dzięki Skybox zmniejszy się również liczba wyników typu false-positives. Narzędzie tworzy wirtualny model infrastruktury sieciowej i ścieżek dostępu, pozwalający na analizę konfiguracji urządzeń. Ponadto system pozwala na przeprowadzenie symulacji ataku, dzięki której jeszcze skuteczniej można zabezpieczyć firmową infrastrukturę. Narzędzie przeprowadzi i przedstawi przewidywalne wyniki analizy ryzyka.

Zarządzanie zmianą

Skybox zapewnia odpowiedni poziom zgodności zapory i automatyzuje przepływ pracy. Portal zarządzający zmianą na zaporach sieciowych pozwala na ciągłe planowanie, nadzór oraz ocenę ryzyka dla każdej proponowanej modyfikacji.

Zarządzanie zmianą
horizon2

Wektory ataku

Po zbadaniu przez Skybox Twojej infrastruktury, dostęp do wyników analizy możliwy jest natychmiast, dzięki czemu otrzymujemy  jasne informacje, które elementy mogą stać się celem potencjalnych ataków w przyszłości.

Moduły Skybox Security

null

Wykrywa podatności dokonując automatycznych analiz oraz nadaje priorytetów ryzykom, które wymagają uwagi. Wykorzystuje unikalne modelowanie sieci.

null

Diagnozuje błędy konfiguracyjne oraz naruszenia polityki dostępu. Sugeruje wprowadzenie niezbędnych zmian, które pozwolą zoptymalizować wydajność zapory.

null

Eliminuje błędy, znajduje luki bezpieczeństwa oraz optymalizuje proces zarządzania zmianą w organizacji.

null

Rozwiązuje problemy z konfiguracją urządzeń sieciowych, analizuje ścieżki dostępu oraz dostarcza przeglądu zmian w modelu sieci.

Galeria Skybox Security

Skybox Security – Use Case

Organizacja przeszła okres intensywnego wzrostu, czego rezultatem była rozbudowa sieci na terenie całego kraju, składająca się z wielu producentów i nowoczesnych technologii.

Klienci Skybox Security

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas