SKOK Stefczyka z ISO 27001

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku. W chwili obecnej SKOK Stefczyka obsługuje swoich członków poprzez sieć ponad 300 oddziałów w całej Polsce. SKOK Stefczyka jest największą spółdzielczą kasą oszczędnościowo kredytową w Polsce, a jednocześnie pierwszą która uzyskała certyfikat Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji zgodny z ISO 27001. W ten sposób Kasa dołączyła do ścisłej czołówki instytucji finansowych, które z sukcesem poddały się niezależnej ocenie przez jednostkę certyfikacyjną (zobacz także szczegóły projektu w PKO Bank Polski SA).

Współpraca z PBSG

PBSG wsparło SKOK Stefczyka w zakresie Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001). Projekt zrealizowany wspólnie z PBSG rozpoczął się w 2008 roku i był kontynuacją wdrożonego z sukcesem systemu zarządzania usługami IT według ISO 20000. W ramach realizowanych prac konsultanci PBSG wspierali Klienta na wszystkich etapach wdrożeniowych:

audytach wstępnych,

analizy ryzyka,

budowy i aktualizacji dokumentacji,

szkoleniach dla kierownictwa, audytorów oraz pracowników

audytach wewnętrznych.

Z uwagi na wielkość organizacji oraz jej rozproszenie geograficzne, SKOK Stefczyka zdecydował się na wykorzystanie posiadanej platformy e-szkoleniowej do przeprowadzenia szkoleń uświadamiających z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie