RODO statystyki

Jak podają dane statystyczne zebrane z krajów członkowskich Unii Europejskiej, RODO zmienia naszą świadomość w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i tym samym nie pozostaje jedynie jałowym zestawem obietnic ale istotnym i ważnym narzędziem w walce z naruszaniem ochrony naszych danych osobowych. Organy nadzorczej otrzymują tysiące skarg oraz informacji o naruszeniach przepisów, nakładane są już pierwsze kary, w tym najwyższa w historii z zakresu ochrony danych osobowych, nałożona przez Francuski CNIL na Google w wysokości 50 mln euro. Jak podaje Komisja Europejska najwięcej skarg było kierowanych w związku z nachalnym telemarketingiem, monitoringiem wizyjnym oraz ofertami wysyłanymi mailowo bez zgody odbiorcy. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne z 13 krajów europejskich: Grecji, Cypru, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Belgii, Włoch, Portugalii i Holandii w podziale na:

  1. całkowita liczba otrzymanych skarg;
  2. całkowita liczba otrzymanych powiadomień o naruszeniu ochrony danych.