PSE Operator i PBSG popdisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzyki

2012-09-11

PSE Operator i PBSG
podpisały umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem
operacyjnym e-risk.

pse-logo

      Umowa obejmuje dostarczenie
licencji oprogramowania, konfigurację przyjętej w PSE Operator metodyki
zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie testów funkcjonalności oraz asystę w
zakresie merytorycznym i technicznym. Zakres stosowania oprogramowania
obejmuje całą działalność operacyjną PSE Operator i jest częścią strategii
zarządzania organizacją. Podstawowym zadaniem oprogramowania jest
automatyzacja procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich etapach:
identyfikacji ryzyk, analizy ryzyka wraz z oceną  skuteczności podejmowanych działań w zakresie
planów postępowania ryzykiem. W kolejnych etapach jest integracja wszystkich
czynności operacyjnych wpływających na możliwość wystąpienia ryzyk.

 

informacja o kliencie

Przedmiotem działania Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Operator S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii
elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).Główne cele działalności PSE
Operator S.A. to:

 • zapewnienie
  bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z
  uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
 • zapewnienie
  niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń
  transgranicznych;
 • udostępnianie na
  zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany
  transgranicznej;

tworzenie infrastruktury technicznej dla działania
krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

      pse_linie