Projekt przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w Kasie Krajowej SKOK

PBSG zakończyło w Kasie Krajowej SKOK kompleksowy projekt przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa środowiska IT i zidentyfikowania zagrożeń mogących wpłynąć na działanie procesów biznesowych oraz przeprowadzenia testów penetracyjnych wskazanego środowiska IT, dla usług dostępnych od strony Internetu.

Głównymi celami przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa środowiska IT oraz wykonania testów penetracyjnych było:

  • zidentyfikowanie zagrożeń wpływających na procesy biznesowe przedsiębiorstwa,
  • znalezienie podatności w urządzeniach wskazanych przez Klienta, a dostępnych z Internetu

Prace przeprowadzone przez Konsultantów PBSG pozwoliły zweryfikować adekwatność zastosowanej architektury do stawianych celów biznesowych oraz zweryfikować efektywność zarządzania infrastrukturą, w tym również kopiami zapasowymi. Konsultanci przeprowadzając badanie sprawdzili, jakie zabezpieczenia stosowane są w środowisku, w jaki sposób organizacja zarządza systemami, jakie komponenty sprzętowe wchodzą w skład systemów.

Ocenili również poziom dostępności przetwarzanych danych, mechanizmy logowania zdarzeń i monitorowania środowiska IT oraz zidentyfikowali możliwe do wystąpienia w infrastrukturze zagrożenia.

Podczas badania konsultanci dokonali przeglądu infrastruktury sieciowej w kontekście wymagań w zakresie dostępu oraz możliwości filtracji ruchu między poszczególnymi komponentami.

W wyniku prac udokumentowany został bieżący stan środowiska IT,
zweryfikowany został także w praktyce poziom zastosowanego bezpieczeństwa zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji oraz wskazane zostały rekomendacje, które pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa działania procesów biznesowych.

W zakresie testów penetracyjnych konsultanci PBSG przeprowadzili badanie wskazanych systemów metodą Black-Box. To znaczy, że przed podjęciem prac nie znali konfiguracji oraz środowiska badanych systemów. Nie otrzymali również dostępu administracyjnego do badanych elementów. Jedyną informacją jaką konsultanci otrzymali to sieciowe adresy IP wskazanych systemów. Wszystkie prace penetracyjne w tym modelu wykonywane były z zewnątrz badanego środowiska, to znaczy od strony internetu.

Zakres prac obejmował między innymi takie prace jak:

  • zbieranie informacji na temat badanego środowiska,
  • analiza działających usług, otwartych portów,
  • inwazyjna i nieinwazyjna analiza podatności
  • próba uzyskania dostępu do kont z użyciem haseł domyślnych i słabych próba przełamania i ominięcia zabezpieczeń,
  • próba wykorzystania podatności,
  • przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami wyeliminowania wskazanych podatności.

Informacja o kliencie:

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (czyli w skrócie SKOK) rozpoczęły swoją działalność w 1992 roku. Od 5 lutego 1996 roku działalność Kas jest regulowana ustawą z 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dziennik Ustaw z 1996 r., numer 1, pozycja 2). Działalność Kas w części dotyczącej jej spółdzielczej struktury, regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dziennik Ustaw z 1995 r., numer 54, pozycja 288).