Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i PBSG podpisały umowę w zakresie opracowania systemu bezpieczeństwa informacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i PBSG podpisały umowę w zakresie opracowania systemu bezpieczeństwa informacji

Umowa obejmuję realizację usługi wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami: PN-ISO/IEC  17799 i PN-ISO/IEC 27799

Zgodnie z umową na usługę wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji składają się:

  • Szkolenie wprowadzające dla pracowników w zakresie ochrony informacji, inwentaryzacji  aktywów informacyjnych oraz oceny ryzyka;
  • Określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych w systemach informatycznych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń norm PN ISO/IEC 17799, PN ISO/IEC 27799 oraz wymagań normy PN ISO/IEC 27001, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych nałożonych na organizację, między innymi dotyczących ochrony danych osobowych;
  • Opracowanie dokumentacji zgodnej z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami norm PN ISO/IEC 17799, PN ISO/IEC 27799, a także wymaganiami prawnymi nałożonymi na organizację, między innymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i danych medycznych;
  • Przeprowadzenie audytu zabezpieczeń dostępu do danych oraz przygotowanie raportu audytorskiego wraz z zaleceniami i projektem zmian. Wykonanie oceny zapisów obecnej polityki bezpieczeństwa informacji;
  • Opracowanie raportu z oceny zabezpieczeń informatycznych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi oraz normami ISO/IEC 17799 PN ISO/IEC 27799, PN ISO/IEC 27001. W raporcie zawarte będą propozycje w postaci projektu zmian w strukturze zabezpieczeń i opisy rozwiązań wykrytych problemów z bezpieczeństwem wraz ze schematami sieci oraz funkcjonalnościami urządzeń;
  • Przeprowadzenie konsultacji w zakresie bezpieczeństwa danych w projektowanych aplikacji do obsługi danych medycznych;
  • Opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Pomorski Uniwersytet Medyczny posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 12 kierunków studiów oraz 3 specjalności. Prowadzi jednolite studia magisterskie oraz dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników, w tym 62 profesorów i 83 doktorów habilitowanych. PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.