PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PBSG podpisały umowę doradczą w zakresie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwie fazy:

 • Faza I – Wdrożenie systemu SZBI
 • Faza II – Certyfikacja systemu SZBI

Umowa swoim zakresem przewiduje m.in.:

 • szkolenie dla kierownictwa spółki zespołu projektowego, audytorów wewnętrznych oraz pracowników
 • przegląd  i ocenę wdrożonej w PKP PLK dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do  PN-ISO/IEC 27001:2007
 • opracowanie koncepcji systemu z uwzględnieniem PN-ISO/IEC 27001:2007
 • wypracowanie listy procesów objętych polityką bezpieczeństwa informacji
 • identyfikacja aktywów objętych SZBI
 • opracowanie i wdrożenie regulacji w ramach SZBI
 • wypracowanie struktur organizacyjnych SZBI
 • przeprowadzenie analizy ryzyka
 • asysta w procesie certyfikacji

Informacja o kliencie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych. Podstawowy produkt spółki to rozkład jazdy ułożony na zamówienie klienta – przewoźnika kolejowego, pasażerskiego bądź towarowego, sprzedawany na podstawie umowy w formie wyznaczonej trasy przejazdu.

Do podstawowych zadań Spółki należy:

 • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zachowaniem zasady równego ich traktowania,
 • modernizacja linii kolejowych dostosowująca je do standardów Unii Europejskiej,
 • opracowywanie rozkładów jazdy pociągów,
 • prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych,
 • utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
 • współpraca z sąsiednimi zarządcami infrastruktury kolejowej.