Opracowanie pierwszej polskiej normy z zakresu zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:2012

Polski Komitet Normalizacyjny, PBSG, POLRISK i zakończyły z sukcesem prace nad opracowaniem pierwszej polskiej normy z zakresu zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:2012.

Przypomnijmy, że prace nad normą PN-ISO 31000 rozpoczęły się w 2010 roku powołaniem Grupy Roboczej Zarządu Technicznego ISO ds. Zarządzania Ryzykiem.

W dniu 27 lutego 2012 została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) pierwsza polska norma dotycząca całościowego zarządzania ryzykiem realizacji celów organizacji: „PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie Ryzykiem – Zasady i Wytyczne.” Norma została
opublikowana 5 marca 2012 i od tego momentu można ją zakupić w PKN.

Wydanie normy  PN-ISO 31000:2012 jest  dla PBSG kolejnym etapem rozwoju i promocji wiedzy i praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem w Polsce. PBSG promowanie tematyki zarządzania rozpoczęło już w 2006r. od przetłumaczenia i wydania (2007) kanonu w zakresie zarządzania ryzykiem COSO II Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Struktura ramowa.

W ciągu kilku ostatnich lat PBSG zrealizowało kilkadziesiąt wdrożeń systemów zarządzania ryzykiem w oparciu o COSO II i ISO 31000 oraz przeszkoliło kilka tysięcy osób w zakresie zarządzania ryzykiem. Suma doświadczeń wyniesiona z projektów dla biznesu i administracji oraz intensywne prace przy PKN znalazły swoje odzwierciedlenie w narzędziach informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem Risk Manager i Risk Portal (aktualnie analizę ryzyka z wykorzystaniem oprogramowania PBSG prowadzi kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, w kilkuset firmach i urzędach w Polsce).

Risk Manager i Risk Portal wypełniają zawarte w normie PN-ISO 31000 zasady i wytyczne w zakresie opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Elastyczność narzędzi pozwala na zdefiniowanie dowolnej metodyki zarządzania ryzykiem przy uwzględnianiu potrzeb w zakresie ryzyk operacyjnych, finansowych, kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania itd.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem w 2010 PBSG wraz z BSI uruchomiło certyfikowany kurs: Certified Risk Manager ISO31000. Kurs ukończony został już przez ponad 100 uczestników.

W ramach prac Grupy Roboczej Zarządu Technicznego ISO ds. Zarządzania Ryzykiem została również zaktualizowana terminologia dot. zarządzania ryzykiem, zawarta w „Przewodniku PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem – Terminologia” – zatwierdzonym w dniu 28 lutego 2012 data publikacji 2 marca 2012.

Formalna treść i daty zatwierdzenia i opublikowania obu dokumentów, dla celów poprawnego cytowania podane są poniżej:

PN-ISO 31000:2012
Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne
Data zatwierdzenia: 2012-02-27
Data publikacji: 2012-03-05

 

Informacje w zakresie norm

PKN-ISO Guide 73:2012
Zarządzanie ryzykiem – Terminologia
Data zatwierdzenia: 2012-02-28
Data publikacji: 2012-03-02

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie