PGE KWB Bełchatów PBSG

PBSG podpisała umowę doradczo-szkoleniową w zakresie wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001 z PGE Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów należącej do Grupy Energetycznej PGE.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest kolejną spółką grupy PGE (Polska Grupa Energetyczna), którą obsługuje PBSG, obok PGE Elektrownia Turów SA. W ramach umowy zostaną przeprowadzone m. in.:

  • szkolenia w zakresie wymagań ISO 27001 oraz budowy i wdrażania SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
  • opracowanie metody i przeprowadzenie analizy ryzyka
  • opracowanie dokumentacji SZB
  • szkolenia w zakresie audytowania SZBI
  • prowadzenie działań korygujących po ocenie wdrożenia SZBI

GE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Jest zintegrowaną pionowo Grupą działającą niemal w całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator). Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują 5 linii biznesowych tj: Wydobycie i Wytwarzanie, Energię Odnawialną, Obrót Hurtowy, Dystrybucję oraz Sprzedaż Detaliczną. W skład Grupy PGE wchodzą m.in. dwie duże kopalnie węgla brunatnego (w tym KWB Bełchatów, która jest największą kopalnią odkrywkową węgla brunatnego w Polsce i jedną z największych w Europie), ponad 40 elektrowni i elektrociepłowni (w tym, elektrownie produkujące energię ze źródeł odnawialnych, wodne i wiatrowe), 8 operatorów systemu dystrybucyjnego, 8 Spółek Sprzedaży Detalicznej – spółek obrotu energią elektryczną na rynku detalicznym, spółka obrotu hurtowego (PGE Electra) oraz podmioty działające w innych branżach (w tym w sektorze telekomunikacyjnym).