2009-08-21 

PBSG podpisała umowę doradczo-szkoleniową w zakresie
wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001 z PGE Kopalnią Węgla
Brunatnego Bełchatów należącej do Grupy Energetycznej PGE.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest kolejną
spółką grupy PGE (Polska Grupa Energetyczna), którą obsługuje PBSG, obok PGE
Elektrownia Turów SA. W ramach umowy zostaną przeprowadzone m. in.:

  • szkolenia w zakresie wymagań ISO 27001 oraz budowy i
    wdrażania SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
  • opracowanie metody i przeprowadzenie analizy ryzyka
  • opracowanie dokumentacji SZB
  • szkolenia w zakresie audytowania SZBI
  • prowadzenie działań korygujących po ocenie wdrożenia SZBI

GE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą
sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie
Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla
brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE
gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5
milionów domów, firm i instytucji.
PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Jest zintegrowaną pionowo Grupą
działającą niemal w całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu
energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator). Główne obszary działalności
Grupy PGE obejmują 5 linii biznesowych tj: Wydobycie i Wytwarzanie, Energię
Odnawialną, Obrót Hurtowy, Dystrybucję oraz Sprzedaż Detaliczną. W skład
Grupy PGE wchodzą m.in. dwie duże kopalnie węgla brunatnego (w tym KWB Bełchatów, która jest największą
kopalnią odkrywkową węgla brunatnego w Polsce i jedną z największych w
Europie),
ponad 40 elektrowni i elektrociepłowni (w tym, elektrownie
produkujące energię ze źródeł odnawialnych, wodne i wiatrowe), 8 operatorów
systemu dystrybucyjnego, 8 Spółek Sprzedaży Detalicznej – spółek obrotu energią
elektryczną na rynku detalicznym, spółka obrotu hurtowego (PGE Electra) oraz
podmioty działające w innych branżach (w tym w sektorze telekomunikacyjnym).