PBSG zaprezentuje rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem na X Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, audytu wewnętrznego, antykorupcji i zwalczania oszustw

W dniach 14-16 września, 2011 roku w Krakowie odbędzie się Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres poświęcony tematyce Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Governance i Compliance, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom gospodarczym oraz korupcji.

Obecny Kongres ma na celu zgromadzić doświadczenia wszystkich poprzednich spotkań  jak również umożliwić ponowne spotkanie z prelegentami z całego świata, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w poziom debaty dotychczasowych Kongresów. Program obejmuje zagadnienia związane z uaktualnieniem dotychczasowej wiedzy w zakresie zagadnień objętych tematyką Kongresu.

Eksperci PBSG zaprezentują praktyczne rozwiązanie Risk Manager w zakresie wsparcia procesu zarządzania ryzykiem, na przykładzie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Zaproszeni Prelegenci:

Na kongresie będziemy gościć ponad 30 prelegentów, w tym m.in.:

Toby Bishop CFE – Director | Deloitte Forensic Center Deloitte Financial Advisory Services LLP; były Prezes ACFE

Iwona Czerniec – CBA, Ekspert Koordynator ds. Informacji Antykorupcyjnej

Dr. Dimiter Dinev, CFE – The Founder & Chairman of ACFE, Belgrad, Bułgaria

Krystyna Gęsik, CICA – Komenda Główna Policji

Brian Gray – Dyrektor Generalny, IAS, Komisja Europejska – EC BRUSSELS, Belgia

Eugeniusz Koncewoj CFE – Członek Zarządu – Fundacja Ingenium

W. Michael Kramer, JD, CFE – Doradca IBRD i Banku Światowego, Washington, USA

prof. dr Miroslav Milojević – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w Belgradzie, Serbia

Rodan Svoboda CIA, CICA – Prezes, Eurodan, s.r.o.; były Dyrektor Generalny IIA Czechy

Leszek Taterka CFE, CICA – Menedżer ds. Compliance, Bank Zachodni WBK SA

Fabio Tortora CFE, CICA – President OURNEXT. Former President ACFE Italy Chapter. President IIC, Italia

Caroline Waddicor – Dyrektor Zarządzający, Hibis Europe Ltd., Wielka Brytania

Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi:

 • Rola Służby AW w promowaniu skutecznej kontroli wewnętrznej i zapobieganiu oszustwom w Komisji Europejskiej
 • Stan sprawozdań finansowych w Serbii
 • Proces wdrażania pro-aktywnych narzędzi przeciwdziałania nieprawidłowościom w Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji
 • Dlaczego firmy nie lubią dochodzeń wewnętrznych i jak z tym walczyć?
 • Współpraca między Compliance i Audytem Wewnętrznym w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom w organizacji
 • Funkcja compliance jako niezbędny element systemu kontroli”
 • Dobre praktyki w kontroli – nowe wyzwania i problemy
 • Audyt wewnętrzny wczoraj i dziś – ostatnie zmiany i dalsze perspektywy rozwoju”
 • Kinezyka i analiza wypowiedzi – narzędzia pomocne w audycie, kontroli oraz w walce z korupcją i oszustwami
 • Wspierająca rola audytora wewnętrznego w procesie samooceny jakości funkcjonowania jednostki
 • Wykorzystanie prawa Benforda do wykrywania nieprawidłowości w danych finansowo-księgowych