PBSG wyłącznym dystrybutorem w Polsce narzędzia Retina CS

PBSG wyłącznym dystrybutorem w Polsce najpopularniejszego i uznanego za najlepszy na świecie skaneru podatności w procesie badania zagrożeń bezpieczeństwa IT.

Retina CS to narzędzie, które umożliwia zespołom IT centralne zarządzanie bezpieczeństwem IT oraz zgodnością w całej organizacji za pomocą jednej konsoli typu web-based. Ten wielokrotnie nagradzany i powszechnie uważany za jeden z najlepszych skanerów podatności produkt pozwala na wykrywanie, priorytetyzację i zapewnienie odpowiednich środków zaradczych na znalezione w procesie badania zagrożeń bezpieczeństwa IT.

Retina CS jest obecnie centralnym punktem wizji BeyondTrust dotyczącej Context Aware Security Intelligence. Podejście CASI ma pomóc klientom BeyondTrust odpowiedzieć na najpilniejsze pytanie – od czego zacząć naprawianie, jaki element bezpieczeństwa IT ma być naprawiany w następnej kolejności i dlaczego? Wysoko zaawansowana, inteligentna technologia bezpieczeństwa, zaszyta w Retina CS pozwala odpowiedzieć na to pytanie poprzez szczegółową i pełną analiz bezpieczeństwa dla całego sektora IT.