PBSG prowadzi warsztaty na V konferencji POLRISK

Zaproszenie PBSG do prowadzenia warsztatów na V Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK 11 -15 kwietnia 2011 r. w hotelu Marriott w Warszawie.

Tegoroczne hasło konferencji to: DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM.

PBSG poprowadzi jedną z sesji w ramach warsztatu: Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, w dniu 14 kwietnia 2011r. Eksperci PBSG wystąpią obok przedstawicieli Ministerstwa Finansów, KPRM i innych.

W ramach sesji prowadzonej przez PBSG zostanie zaprezentowany model wdrożenia Kontroli Zarządczej na przykładzie jednostki administracji centralnej i samorządowej oraz wsparcie procesu zarządzania ryzykiem narzędziami informatycznymi (Risk Manager).