PBSG podpisało umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dostawę oprogramowania Risk Manager wraz z usługą analizy ryzyka w Ministerstwie

PBSG podpisało umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dostawę oprogramowania Risk Manager wraz z usługą analizy ryzyka w Ministerstwie.

Umowa obejmuje dostawę wyspecjalizowanego narzędzia informatycznego dedykowanego Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspierającego proces zarządzania ryzykiem w organizacji. W szczególności projekt obejmie optymalizację procesu identyfikacji obszarów ryzyka oraz jego poziomów, z uwzględnieniem identyfikacji obszarów narażonych na korupcję oraz stosowanych mechanizmów w zakresie wykrywania i monitorowania nadużyć.

W ramach projektu PBSG dostarczy oraz wdroży oprogramowanie Risk Manager obejmując proces analizy ryzykiem wszystkie departamenty Ministerstwa. Usługa doradcza obejmie aktualizację metodyki zarządzania ryzykiem w perspektywie wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, konfigurację aplikacji Risk Manager, analizę ryzyka oraz szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem oraz stosowanych standardów oceny ryzyka w Ministerstwie. Projekt realizowany będzie do grudnia 2011r.