PBSG podpisała z Polmosem Żyrardów umowę na kompleksowe usługi wdrożenia planów ciągłości

PBSG podpisała z Polmosem Żyrardów umowę na kompleksowe usługi wdrożenia planów ciągłości działania (Business Continuity Plan)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wdrożeniu Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan). Implementacja planu obejmuje:

 1. Ocenę ryzyka działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy obejmujących m.in.:
  1. operacje technologiczne
  2. polegające na procesach produkcyjnych (rektyfikacja spirytusu, rozlewanie
  3. wódek), logistyce wewnątrzzakładowej oraz magazynowaniu produktów i surowców / materiałów do produkcji,
  4. funkcjonowanie działów pomocniczych tj. działów remontów i konserwacji, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną itp., procesy pomocnicze, tzn. zarządzanie personelem, zarządzanie finansami, zarządzanie infrastrukturą informatyczną (IT), ochronę środowiska, zarządzanie łańcuchem dostaw, sprzedaż, ochronę mienia, kontrolę jakości,
  5. inwestycje,
  6. marketing i PR.
 2. Sporządzenie, na podstawie informacji pochodzących ze Spółki, Raportu Oceny Ryzyka opisującego szczegółowo zidentyfikowane ryzyka istotne dla Spółki, zawierający mapę / rejestr ryzyk z przypisanymi rangami (wagami) poszczególnych ryzyk.
 3. Rekomendacje dotyczące sposobu kontrolowania i minimalizowania zidentyfikowanych ryzyk oraz opracowanie propozycji planów działań
 4. Wsparcie w przygotowaniu szacunkowych kosztów wdrożenia Planu Ciągłości Działania (kosztów / nakładów planów działań)

Firma Polmos Żyrardów Sp z o.o., z siedzibą w Żyrardowie zajmuje się produkcją wódek luksusowych. Tradycja firmy sięga początków XX. Firma wytwarza wysokiej jakości spirytus na użytek własny, wykorzystywany do produkcji wódek luksusowych pod marką „Belvedere Vodka”.

Przychody spółki wynoszą ponad 200 mln PLN. Większość produkcji przeznaczona jest na eksport, głównie na rynek Stanów Zjednoczonych. Polmos Żyrardów jest częścią grupy kapitałowej Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), właściciela znanych marek luksusowych w różnych branżach, m.in. w branży alkoholowej, kosmetycznej i sprzedaży detalicznej, i korzysta z sieci dystrybucyjnej koncernu LVMH. Również promocja marki „Belvedere Vodka” i poszczególnych produktów na rynkach światowych odbywa się poprzez (inne niż Polmos Żyrardów) spółki należące do grupy kapitałowej.