2011-11-24

PBSG
podpisała  umowę na wdrożenie polityki bezpieczeństwa
polegającego na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Przedmiotem
umowy jest usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007

Zakres
usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje:

 1. Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa elektronicznego i fizycznego informacji
  wrażliwych w Starostwie Powiatowym w Lublinie
 2. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji na bazie normy PN-ISO/IEC
  27001:2007 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
  dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  (Dz. U. Nr 100, poz.1024) w zakresie: bezpieczeństwo fizyczne
 3. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji na bazie normy PN-ISO/IEC
  27001:2007 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
  dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) w zakresie: bezpieczeństwo informatyczne,
 4. Przeprowadzenie usługi: wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia informatycznego
 5. Przeprowadzenie usługi: wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia fizycznego
 6. Szkolenia ze stosowanie polityki bezpieczeństwa – bezpieczeństwo informatyczne