PBSG i Petrolot podpisały umowę na dostarczenie i wdrożenie narzędzi do modelowania i optymalizacji procesów biznesowych – Smart

W ramach dostawy oprogramowania PBSG wdrożyła cały pakiet oprogramowania rodziny Smart w tym moduł do mapowania i optymalizacji procesów Smart Architect, moduł do planowania, realizacji i nadzoru w ramach audytów wewnętrznych – Smart Audyt, oraz moduł do dystrybucji oraz nadzoru nad dokumentacją procesów  – Smart Portal.

Zakresem wdrożenia objęte zostało całe przedsiębiorstwo Petrolot. W ramach wdrożenia eksperci PBSG przeprowadzili szkolenia i warsztaty w zakresie modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi Smart.

PETROLOT
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie tankowania statków powietrznych na dwunastu polskich lotniskach komunikacyjnych i aeroklubowych. Działając na rynku od 1997 roku Spółka doprowadziła do trzykrotnego wzrostu sprzedaży paliw lotniczych, a szczególnie wzrostu sprzedaży dla zagranicznych firm lotniczych, których liczba zwiększa się z roku na rok.

Każdego dnia pracownicy PETROLOT obsługują samoloty kilkudziesięciu linii lotniczych polskich, zagranicznych i osób prywatnych. Obecnie klientami PETROLOT jest ok. 250 linii lotniczych zagranicznych oraz ponad 200 polskich firm posiadających statki powietrzne.