Opracowanie w zakresie budowy struktur audytu i kontroli wewnętrznej COSO I

PBSG WRAZ Z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDAJE NAJPOPULARNIEJSZE OPRACOWANIE W ZAKRESIE BUDOWY STRUKTUR AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ COSO I.

Premiera publikacji odbędzie się na VII  Międzynarodowym Kongresie 17-19 września 2008 w  Krakowie  “Audyt i Kontrola Wewnętrzna a Zarządzanie Ryzykiem, Ład Korporacyjny i Compliance – Delivering the Future”.

Każda jednostka gospodarcza musi się liczyć z wystąpieniem różnego rodzaju nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Nieprawidłowości mogą wpływać na działania operacyjne, sprawozdawczość finansową, zgodność z obowiązującymi przepisami oraz prawem. Efektywna kontrola wewnętrzna daje kierownictwu określony stopień pewności, że firma działa prawidłowo w odniesieniu do powyższych kategorii.

Obecnie brakuje w Polsce przepisów normujących organizację kontroli wewnętrznej w jednostkach gospodarczych. Podejście do tego tematu leży tylko i wyłącznie w kompetencji kierownictwa organizacji. Model omawiany w tym opracowaniu, COSO I, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 2002 roku w skutek ujawnienia nadużyć finansowych w USA  weszła w życie ustawa Sarbanes Oxley. Ustanowiono w niej konieczność określenia odpowiedzialności kierownictwa w zakresie budowy kontroli wewnętrznej oraz oceny efektywności stosowanych mechanizmów. Elementy te obecne są w omawianej w tym opracowaniu strukturze COSO I.

W ostatnim czasie szczególnie żywy jest temat ryzyka nadużyć w firmach. W styczniu zeszłego roku amerykańskie organizacje zajmujące się tą problematyką (IIA, AICPA, ACFE) wydały zestaw dobrych praktyk odnoszących się właśnie do tematu nadużyć. Wytyczne te bazują na strukturze COSO. Świadczy to jednoznacznie o jej wszechstronności.

Jakkolwiek na Zachodzie temat kontroli wewnętrznej jest bardzo rozpowszechniony, w Polsce dziedzina ta jest mało znana. Z jednej strony nie ma zbyt wielu specjalistów w naszym kraju. Z drugiej strony brakuje fachowej literatury na ten temat. Zainteresowanie zintegrowanym podejściem do kontroli wewnętrznej jest jednakże coraz większe. W związku z tym PBSG w aktywny sposób poprzez merytoryczne wsparcie na etapie tłumaczenia i weryfikacji książki wsparło wydanie długo oczekiwanej polskiej wersji najpopularniejszej międzynarodowej publikacji odnoszącej się do organizacji kontroli wewnętrznej – „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura”.

Usługi PBSG w dużej mierze obejmują swoim zakresem obszary audytu i kontroli wewnętrznej. Jesteśmy zdania, że odpowiednia jej organizacja jest kluczem do podejmowania racjonalnych decyzji i efektywnego kierowania firmą.

Wydanie książki jest elementem przyjętej przez PBSG strategii propagowania idei efektywnie działającego systemu kontroli wewnętrznej w organizacjach. Na taki system składają się odpowiednie mechanizmy oraz, co ważniejsze, świadomość konieczności ich stosowania wśród wszystkich pracowników. W efekcie klienci nasi mogą liczyć na ograniczenie kosztów, uzyskanie pewności co do wiarygodności sprawozdań finansowych, spełnienia wymagań prawnych i obowiązujących przepisów. Osiąganie wyznaczonych celów strategicznych, operacyjnych oraz finansowych jest również łatwiejsze.

Z pewnością każda organizacja jest inna, ma wyjątkowe doświadczenia, wyznaje różne wartości, charakteryzuje specyficzną tylko dla niej kulturą. Nie mniej wypracowanie jednego, zorganizowanego i systematycznego podejścia do kontroli wewnętrznej jest niezbędne. Prezentowana przez COSO I ramowa struktura powstała na bazie doświadczeń wielu przedsiębiorstw – działających na międzynarodowym oraz amerykańskim rynku. Jesteśmy przekonani, że zawarte w tym opracowaniu praktyki będą przydatne w budowaniu oraz zarządzaniu kontrolą wewnętrzną w organizacjach działających w Polsce.

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!