Obowiązek informacyjny dot. zgłoszeń na szkolenie

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest PBSG S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, NIP: 7831612258, zwana dalej „Spółką”.
 2. Spółka może przetwarzać dane, ponieważ :
 3. są one niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy o przeprowadzenie szkolenia lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń (którejkolwiek ze stron),
 5. wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania na wskazany adres mailowy lub numer telefonu informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.
 7. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, księgowe, windykacyjne, prawne, podatkowe itp.).
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 9. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych obywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, a w kolejnym etapie do jej realizacji.
 12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: rodo@pbsg.pl

 

Ponadto informujemy, iż w trakcie szkolenia będą wykonywane zdjęcia oraz filmy w celu udokumentowania wydarzenia. Celem wykonywania zdjęć i filmów nie będzie rejestracja wizerunków poszczególnych uczestników szkolenia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uzyskanie zgody osoby widocznej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest konieczne. Wybrane materiały mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych Administratora (Facebook, Linkedin) oraz na stronach internetowych www.pbsg.pl.