Nawiązanie współpracy GDFSUEZ Energia Polska i PBSG

GDFSUEZ Energia Polska i PBSG podpisała umowę na usługi doradztwa w zakresie opracowania planów ciągłości działania krytycznych usług, opracowania planów awaryjnych, scenariuszy testowania tych planów oraz testowanie tych planów.

Realizacja prac odbywać będzie się w 2 etapach:

ETAP 1 – w zakres etapu wchodzi:

1. Uzgodnienie z biznesem GDF SUEZ Energia Polska S.A., Strategii Ciągłości Działania usług IT:

 • Przeprowadzenie analizy wymagań biznesowych w zakresie Planu Ciągłości Działania i Planów Awaryjnych na podstawie rozmów z właścicielami krytycznych usług/systemów IT,
 • Uzgodnienie podejścia przedsiębiorstwa do zarządzania ciągłością działania,
 • Wskazanie odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem ciągłością działania,
 • Uzgodnienie niezbędnych zasobów wspierających proces związany z zarządzaniem ciągłością działania,
 • Określenie priorytetów usług, parametrów czasowych (RTO, RPO), kolejności odtwarzania systemów,
 • Uzgodnienie z biznesem koncepcji relokacji krytycznych użytkowników na wypadek awarii uniemożliwiającej im pracę na dotychczasowym stanowisku,
 • Określenie roli i znaczenia stron trzecich (podwykonawców) w zapewnieniu ciągłości działania systemów i usług,
 • Określenie kryteriów uruchomienia planu,
 • Określenie zasad powiadamiania o awarii – zgłaszanie incydentu,
 • Określenie komunikacji w sytuacji awaryjnej,
 • Określenie  zasad testowania i utrzymania Planu Ciągłości Działania,

2. Opracowanie na podstawie rozmów z biznesem GDF SUEZ Energia Polska S.A. Planu Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) dla krytycznych usług.

3. Zorganizowanie szkoleń dla pracownika GSEP w temacie Planów awaryjnych i planów ciągłości działania.

ETAP 2 – w zakres etapu wchodzi:

Przygotowanie i uzgodnienie z Właścicielami Biznesowymi systemów informatycznych harmonogramu testowania planów awaryjnych usług krytycznych.

 1. Przetestowanie Planów Awaryjnych na podstawie zaktualizowanych Scenariuszy Testowania Planów Awaryjnych dla systemów krytycznych.
 2. Aktualizacja Instrukcji Ciągłości działania i załączników przypisanych.
 3. Opracowanie rekomendacji zmian dla usług/systemów, mających na celu dostosowanie parametrów RTO i RPO do wymagań biznesowych.

Wszystkie prace będą realizowane w oparciu o międzynarodowe standardy: ISO 22301, ISO 27001. W trakcie prac wykorzystane zostanie oprogramowanie Sungard Assurence CM.

Informacja o kliencie

W czerwcu 2000 roku powstała firma Tractebel Polska Sp. z o.o., która w 2001 roku, w związku z restrukturyzacją Grupy, została przemianowana na Electrabel Polska Sp. z o.o., a jej siedzibą były Katowice.

Od 1 stycznia 2007 roku, Grupa GDF SUEZ prowadzi działalność w Polsce jako jedna firma. W nowej strukturze, katowicki oddział firmy działa jako Biuro Marketingu i Sprzedaży, z zespołem specjalistów.

Zakres działalności Biura Marketingu i Sprzedaży w Katowicach jest szerszy niż to wynika z jego nazwy i obejmuje obszary pracy dwóch działów: Dział Marketingu i Sprzedaży zajmuje się:

 • Sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym (przemysłowym i handlowym), o zużyciu energii ponad 1 GWh rocznie,
 • Sprzedażą energii elektrycznej spółkom dystrybucyjnym (kontrakty dłuższe niż miesięczne),
 • Sprzedażą usług energetycznych w pakietach z dostawami energii dla odbiorców końcowych,
 • Komunikacją marketingową.

Dział Local Portfolio Managment pracuje zarówno w Połańcu jak i Katowicach, specjalizując się w tzw. trading’u:

 • Handlu giełdowym energią i na platformach elektronicznych,
 • Obrocie energią elektryczną ze spółkami obrotu,
 • Transakcjach typu spot ze spółkami dystrybucyjnymi,
 • Obrocie paliwami energetycznymi (węglem kamiennym i biomasą).