Ministerstwo Gospodarki PBSG

PBSG realizuje projekt przygotowania i realizacji szkoleń e-learningowych  w zakresie zintegrowanego zarządzania wg. ISO 2 7001 i ISO 9 001 i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki.

W ramach wewnętrznego projektu Ministerstwa Gospodarki dotyczącego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ISO 9001 – System Zarządzania Jakością  i System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, PBSG przygotowało cykl szkoleń w systemie e-learningowym obejmujących wewnętrzne procedury, instrukcje i regulacje obowiązujące w Ministerstwie. W ramach szkolenia na platformie udostępnionej przez PBSG przeszkoleni zostaną wszyscy pracownicy ponad 1100 osób.

Projekt  obejmował wybór i przygotowanie treści szkoleniowych, animację oraz udostępnienie platformy e-learningowej. Duże doświadczenie doradcze i szkoleniowe PBSG pozwoliło  na przygotowanie materiałów szkoleniowych ściśle odpowiadających specyfice Ministerstwa oraz wymagań stawianych jednostkom administracji publicznej. Przypomnijmy, ze PBSG dostarczyła narzędzia informatyczne wspierające ZSZ – Smart. Innym projektem
realizowanym dla Ministerstwa był cykl szkoleń w zakresie zarządzania procesami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Umowa realizowana dla MG potwierdza rosnące znaczenie wykorzystania technik e-learningowych w systemach szkoleń urzędów i firm. Podobne projekty PBSG zrealizowała już między  innymi dla EXATEL SA, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, EnergiaPro SA (Grupa Tauron), Enea-Operator  (Grupa Enea), Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Miasta Kraków i inne. W ramach Centrum Szkoleniowego PBSG  istnieje zespół projektujący i zarządzający szkoleniami e-learningowymi, który specjalizuje się w przygotowywaniu dedykowanych szkoleń pod konkretne potrzeby klientów.