Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  przeszło pozytywnie proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 27001

W projekcie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  PBSG pełniła rolę doradcy. Norma ISO 27001 stanowi kolejny system, który wspiera zarządzanie organizacją. Do tej pory LPGK posiadało wdrożone i certyfikowane systemy na zgodność z ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 tworząc w spółce Zintegrowany System Zarządzania. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. powstało w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Spółkę Prawa Handlowego, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Firma działa na rynku od ponad 50 lat, a jako jednoosobowa Spółka Gminy Legnica od 1993 roku. Założycielem Spółki jest GMINA LEGNICA.