Kontrole sektorowe zaplanowane!

Kontrole sektorowe zaplanowane!

W dniu wczorajszym na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany plan kontroli sektorowych na 2019 rok. UODO w pierwszej kolejności przyjrzy się bliżej takim podmiotom jak Policja, Straż Graniczna czy Areszty Śledcze. Kontroli w sektorze prywatnym spodziewać się mogą brokerzy, podmioty działające w obszarze telemarketingu, a także banki i ubezpieczyciele. Ponadto, UODO będzie kontynuował kontrole szkół i placówek oświatowych w zakresie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. W tym roku do ich grona dołączą także pracodawcy, którzy oprócz kontroli monitoringu wizyjnego, będą weryfikowani również pod względem prawidłowości przetwarzania danych w związku z rekrutacją. Pierwszych kontroli nie unikną taż podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Głównym przedmiotem kontroli podmiotów medycznych będzie przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta. Jak podkreśla UODO, plan kontroli na 2019 roku został sporządzony na podstawie licznych skarg, pytań i naruszeń ochrony danych osobowych w ww. obszarach działalności.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu >>formularz kontaktowy