Konferencja PKO Bank Polski i PBSG

Konferencja – „Zarządzanie bezpieczeństwem w instytucjach finansowych”
termin: 15-16 lutego 2007r.
miejsce: Centrala PKO Bank Polski SA
Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15, Warszawa

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań strategicznych każdej organizacji, a wzrastająca liczba zagrożeń pojawiających się z wewnątrz i z zewnątrz organizacji , szczególnie w przypadku wprowadzania nowych produktów i rozwiązań biznesowych w sektorze finansowym wymaga ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń.

Mamy przyjemność poinformować, że Konferencję otworzą  Rafał Juszczak, Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Głównymi tematami i zagadnieniami konferencji będą:

 • kompleksowe spojrzenie na zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze finansowym
 • przegląd zagrożeń i incydentów, w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwa
 • prezentacja funkcjonowania systemu poprzez interaktywne wykłady i wystawy rozwiązań organizacyjnych i technologicznych
 • prezentacja systemu bezpieczeństwa PKO Bank Polski SA, (pierwszy w Polsce Bank, który uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z ISO/IEC 27001:2005)

Konferencja organizowana jest przez PKO Bank Polski SA i firmę doradczą PBSG. Prelegentami są eksperci i przedstawiciele największych dostawców w zakresie bezpieczeństwa dla sektora finansowego.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów, szefów i oficerów bezpieczeństwa  i  IT oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych.

Cena udziału w konferencji:  550 zł + VAT (w cenę wliczony jest wstęp na wszystkie bloki tematyczne, materiały konferencyjne oraz wstęp na bankiet podczas którego wręczony zostanie certyfikat ISO/IEC27001 dla PKO Bank Polski SA).

Program konferencji – Panel otwierający

Dzień I, 15 lutego 2007r.

 • 09.00-09.30
  Rejestracja
 • 09.30-09.45
  Otwarcie konferencji
  Rafał Juszczak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
  Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • 09.45-10.10
  Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem.
  Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski SA
 • 10.10-10.30
  Strategie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  Paweł Radziłowski, Prezes Zarządu, PBSG
 • 10.30-11.00
  System Zarządzania uprawnieniami dostępu w Instytucjach rozległych.
  Zbigniew Kłos, Michał Czechowski, Kłos
 • 11.00-11.30
  Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  Paweł Wojciechowski, Cezary Prokopowicz, Jarosław Sygitowicz, EMC Computer Systems Poland
 • 11.30-11.45 – Przerwa kawowa
 • 11.45- 18.00 – Sesje panelowe – (Panel I, II, III)
 • 18.15 – 20.00
  Wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 Zarządowi PKO   Bank Polski SA
  Koncert gwiazdy – Anna Maria Jopek
  BankietDzień II, 16 lutego 2007r.
 •  09.00 – 09.30
  Rejestracja
 • 09.30 – 14.00
  Sesje panelowe – (Panel I, II, III)
 • 14.00 – 14.30
  Zamknięcie konferencji
  Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa , PKO Bank Polski SA
  Paweł Radziłowski, Prezes Zarządu, PBSG

Panel I – Bezpieczeństwo organizacyjne

Sesja  – Bezpieczeństwo organizacyjne

 • 11.45 – 12.15
  Str ategia zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem systemów przetwarzania informacji.
  Aleksander Poniewierski, Tomasz Bejm, Ernst & Young Polska
 • 12.15 – 12.50
  Organizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacji w wybranych standardach międzynarodowych.
  Maciej Kaniewski, ComputerLandSesja  – Informatyka śledcza
 • 12.50 – 13.20
  Analizy incydentów bezpieczeństwa związanych z bankowością internetową – studium przypadku.
  Szymon Sobczyk, Safe Computing
 • 13.20 – 13.30
  Informatyka śledcza – En Case Enterprise.
  Przemysław Krejza, Media
 • 13.30-13.55 – LunchSesja  – Bezpieczne środowisko IT
 • 14.00 – 14.40
  Efektywne monitorowanie mechanizmów bezpieczeństwa sieci.
  Grzegorz Wróbel, Cisco
 • 14.30 – 15.00
  Centra Bezpieczeństwa Sieciowego – Największe Platformy Aplikacji Bezpieczeństwa.
  Comp SA
 • 15.00 – 15.30
  Zabezpieczenie infrastruktury IT przy wykorzystaniu rozwiązań Microsoft.
  Elżbieta Stojek, Microsoft Polska
 • 15.30 – 16.00
  Pomiar ryzyka oraz zgodności w zasobach IT w automatyczny i łatwy sposób.
  Robert Dąbroś, McAfee
 • 16.00 – 16.15 – Przerwa kawowa

Sesja  – Infrastruktura bezpieczeństwa IT

 • 16.15 – 16.45
  Busi ness Continuity Management.
  Paweł Woźniak, Hewlett-Packard Polska
 • 16.45 – 17.30
  Kradzież tożsamości a bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
  Robert Kępczyński, IBM
 • 17.30 – 18.00
  IdM – Zarządzanie tożsamością w usługach biznesowych.
  Zbigniew Szmigiero, CompFort Meridian PolskaDzień II Konferencji (Panel I)Sesja  – Zarządzanie informacją w systemach bankowych
 • 09.30 – 10.20
  Zarządzanie dostępem do informacji i monitorowanie bezpieczeństwa.
  Paweł Wojciechowski, Cezary Prokopowicz, Jarosław Sygitowicz, EMC Computer Systems Poland
 • 10.20 – 11.15
  Integralność i poufność danych na platformie Microsoft Windows.
  Jacek Nowicki, Microsoft Polska
 • 11.15 – 11.45
  Bezpieczeństwo dostępu do danych w aspekcie architektury wielowarstwowej na przykładzie rozwiązań    Oracle.
  Paweł Korzec, Rafał Rębęcki, Oracle Polska
 • 12.00 -12.30 LunchSesja  – Bezpieczeństwo w aplikacjach bankowych
 • 12.30 – 13.15
  Elektroniczna komunikacja płatnika z ZUS.
  Sebastian Gronowski, Prokom Software
 • 13.15 – 14.00
  Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankowości.
  Asseco Poland

   PANEL II – Mechanizmy bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

 

Sesja  – Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie fizycznym

 • 11.45 – 12.30
  Bezpieczny Bankomat = bezpieczna transakcja.
  Paweł Mielnik, NCR Polska
 • 12.30 – 13.00
  Bezpieczeństwo transakcji w urządzeniach samoobsługowych – bankomaty, wpłatomaty, dyspensery kasjerskie z recyclingiem (zamknięty obieg gotówki).
  Adam Matyaszek, Jerzy Ratajczak Wincor Nixdorf Polska

Sesja  – Monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego

 • 13.00 – 13.30
  Najnowsze technologie Koncernu General Electric w służbie bezpieczeństwa Banków.
  Kazimierz Kacprzyk, General Electric
 • 13.30 – 14.00
  Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej a bezpieczeństwo infrastruktury bankowe.
  Tamara Skorowska, Pliszka
 • 14.00-14.30 – Lunch

Sesja  – Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem

 • 14.30 – 15.30
  Bezpieczna, monitorowana sieć placówek bankowych.
  Remigiusz Stanisławek, Emax
 • 15.30 – 16.10
  System automatycznej identyfikacji kluczy – praktyczne aspekty bezpiecznego zarządzania kluczami.
  Anna Ostafil, BT Elektronics
 • 16.10 – 16.55
  Out sourcing usług monitoringu ochrony osób i mienia w sektorze bankowym.
  Andrzej Górski, Jarosław Kurzawa, Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal
 • 16.55 – 17.30 – Przerwa kawowa

Dzień II Konferencji (Panel II)

Sesja  – Zarządzanie gotówką oraz transporty wartości

 • 09.30 – 10.40
  Praktyczne aspekty outsourcingu usług cash processingu i transportu wartości pieniężnych.
  Tomasz Banaszkiewicz, Konsalnet
 • 10.40 – 11.20
  Zintegrowany System Monitorowania zasilania, SAP i środowiska
  Andrzej Bućko, Mars Comuter Systems
 • 11.20 – 12.00
  Odpowiedzialność podmiotu koncesjonowanego za transportowanie mienia w świetle praktyki
  Wojciech Stawski, Solid Security
 • 12.00 -12.30 LunchSesja  – Certyfikacja w obszarze bezpieczeństwa
 •  12.30 – 13.00
  Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z ISO /IEC 27001.
  Włodzimierz Biel, DNV
 • 13.00 – 13.30
  Certyfikacja w obszarze bezpieczeństwa fizycznego.
  Henryk Dąbrowski, Polska Izba Systemów Alarmowych

PANEL III – Doświadczenia Bank Polski SA w zarządzaniu bezpieczeństwem

Sesja – Bezpieczeństwo organizacyjne

 • 11.45 – 12.10
  Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa bankowego.
  Marcin Antoniak, PKO Bank Polski SA
 • 12.10 – 12.35
  Zarządzanie ciągłością działania.
  Małgorzata Kacprzak, PKO Bank Polski SA
 • 12.35 – 13.00
  Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem.
  Katarzyna Buchert-Stefańska, PKO Bank Polski SA
 • 13.00 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 14.00
  Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów bankowych – podejście systemowe.
  Witold Sudomir, PKO Bank Polski SA
 • 14.00 – 14.30
  Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem IT.
  Krzysztof Szczepański, PKO Bank Polski SA
 • 14.30 – 15.00
  System wspomagania bezpieczeństwem (E-room, Mistrz).
  Rafał Chyży, PKO Bank Polski SA
 • 15.00 – 15.30
  Zintegrowany System Monitorowania Bezpieczeństwa obiektów bankowych.
  Krzysztof Białek, PKO Bank Polski SA
 • 15.30 – 16.00
  System monitorowania podatności.
  Andrzej Wierzba, PKO Bank Polski SA
 • 16.00 – 16.20 Przerwa kawowa
 • 16.20 – 16.45
  Zarządzanie zdalnym dostępem do sieci PKO Bank Polski SA.
  Roman Kowalczyk, PKO Bank Polski SA
 • 16.45 – 17.10
  Zarządzanie cyklem życia informacji chronionych w PKO Bank Polski SA.
  Małgorzata Domańska, PKO Bank Polski SA
 • 17.10 – 17.25
  Zarządzanie procesem dochodzeń wewnętrznych
  Konrad Borkowski, PKO Bank Polski SA
 • 12. 17.25 – 17.50
  Podnoszenie efektywności Departamentu Bezpieczeństwa.
  Sylwester Zając, PKO Bank Polski SA

Dzień II Konferencji (Panel III)

Sesja  – Bezpieczeństwo informacji i systemów IT

 • 09.30 – 10.10
  Nowe projekty w obszarze IT podnoszące poziom bezpieczeństwa.
  Wiesław Szala, PKO Bank Polski SA
 • 10.10 – 10.45
  Wybrane aspekty współpracy technologicznej obszaru bezpieczeństwa z IT.
  Mirosław Kortas, PKO Bank Polski SA
 • 10.45 – 11.25
  Zarządzanie bezpieczeństwem sieci IT.
  Tadeusz Kielak, PKO Bank Polski SA
 • 11.25 – 12.00
  Bezpieczeństwo przetwarzania danych.
  Paweł Łazuchiewicz, PKO Bank Polski SA
 • 12.00 – 12.30 LunchSesja  – Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • 12.30 – 12.55
  Centrum Monitorowania bezpieczeństwa.
  Łukasz Gruszczyński, PKO Bank Polski SA
 • 12.55 – 13.20
  Centrum Monitorowania Wydajności i Dostępności.
  Jan Bojarczuk, PKO Bank Polski SA
 • 13.20 – 13.50
  Ataki phishingowe.
  Marcin Dąbrowski, PKO Bank Polski SA