ITIL za darmo

ITIL i PRINCE2 dostępne za darmo?

W styczniu 2007 serwis BBC News opublikował wiadomość dotyczącą planowanych zmian w zasadach udostępniania informacji dla sektora publicznego przez rząd Wielkiej Brytanii. Inicjatywa zapoczątkowana przez brytyjskie władze ma na celu ułatwienie wykorzystania przepisów prawnych oraz przewiduje możliwość przekazania ich odbiorcom prawa nie tylko do wglądu, ale także do dalszego użytkowania i przetwarzania tych informacji (w takim przypadku konieczne byłoby pozyskanie darmowych licencji). Na tej podstawie można wnioskować, iż zmienione zostaną również zasady dotyczące pozyskiwania materiałów licencjonowanych przez OGC (w tym ITIL i PRINCE2), które w przeciwieństwie do COBIT czy TOGAF nie były do tej pory publicznie dostępne. Byłoby to z pewnością duże ułatwienie dla firm korzystających z tego typu opracowań – w szczególności dla wszystkich organizacji stosujących ITIL.