Harmonogram Seminariów: Wdrożenie wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Wdrożenie wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Harmonogram seminariów

Warszawa: 17 września 2019 r. g. 9:00 – 14:30

Wrocław: 24 września 2019 r. g. 9:00 – 14:30

Katowice: 25 września 2019 r. g. 9:00 – 14:30

Kraków: 26 września 2019 r. g. 9:00 – 14:30

Gdańsk: 8 października 2019 r. g. 9:00 – 14:30

Łódź: 15 października 2019 r. g. 9:00 – 14:30

Informacja ogólna

  • Twoja organizacja otrzymała już decyzję administracyjną o uznaniu za Operatora Usługi Kluczowej?
  • Spodziewasz się takiej decyzji w najbliższym czasie?
  • Twoja firma świadczy usługi teleinformatyczne dla Operatora Uslugi Kluczowej?
  • Twój przełożony wyznaczył Cię na Kierownika projektu?
  • Nie wiesz co musisz wdrożyć w ciągu 3, 6, 12 miesięcy od otrzymania decyzji administracyjnej?
  • Nie wiesz co może od Twoich usług wymagać Operator Usługi Kluczowej?
  • Przygotuj się do profesjonalnego i skutecznego wdrożenia wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa nałożonych na Operatorów Usług Kluczowych i ich podwykonawców.

Trenerzy

  • Skorzystaj z wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów, lidera w doradztwie na rzecz bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  • Nasi eksperci mają za sobą kilkanaście lat praktyki i setki zrealizowanych wdrożeń Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001, Systemów Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 22301, Systemów Zarządzania Usługami Informatycznymi – ITIL/ ISO 20000 oraz Systemów Zarządzania Ryzykiem – ISO 31000/27005.
  • Mamy już również za sobą także realne doświadczenia pierwszych wdrożeń wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla Operatorów Usług Kluczowych.

dr Łukasz Kister

Adriana Dziatkowiak

Kamil Jakubczyk

Cel seminarium

Seminarium nakierowane jest na zdobycie ustrukturyzowanej wiedzy o rzeczywistych obowiązkach nakładanych na Operatorów Usług Kluczowych oraz sposobach ich praktycznego wypełniania. Jednocześnie tworzymy niepowtarzalną platformę do eksperckiej wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy trenerami i uczestnikami seminarium.

Harmonogram seminarium

9:00 – 9:15 Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC)

• cele jednolitego systemu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej i Polsce,

• podmioty związane obowiązkami cyberbezpieczeństwa.

9:15 – 9:45 Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

• opis usługi kluczowej,

• powołanie wewnętrznej komórki ds. cyberbezpieczeństwa – punktu kontaktowego dla podmiotów KSC.

9:45 – 10:30 Szacowanie ryzyka dla cyberbezpieczeństwa

• metodologia szacowania ryzyka,

• narzędzie do szacowania ryzyka – e-risk.

10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Opracowanie dokumentacji

• Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001,

• Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301,

• Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi ITIL ISO 20000

12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:00 Monitorowanie cyberbezpieczeństwa

• zakres i ciągłość nadzoru,

• identyfikacja i zarządzanie podatnościami – Skybox Security.

13:00 – 13:30 Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa

• cele i zakres procedury,

• klasyfikacja incydentu,

• zgłoszenie incydentu do odpowiedniego CSIRT.

13:30 – 14:00 Audyt cyberbezpieczeństwa

• obowiązek prowadzenia audytów,

• wymagania formalne i zasady audytowania