Eksperci PBSG w artykule „Ryzyko w biznesie można ograniczyć Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem może uchronić firmę przed gigantycznymi stratami”

Eksperci PBSG w artykule „Ryzyko w biznesie można ograniczyć Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem może uchronić firmę przed gigantycznymi stratami”, który ukazał się w Pulsie Biznesu 20 października 2011.

PBSG jest wiodącą firmą w zakresie usług doradczych obejmujących analizę i wdrożenie kompleksowego zarządzania ryzykiem. W 2007 roku eksperci PBSG byli partnerami merytorycznymi polskiego tłumaczenia COSO II oraz COSO I . Aktywnie uczestniczą (PBSG odpowiada za tłumaczenia) pracach komitetu technicznego PKN w zakresie wydania polskiej normy ISO 31000 (Systemowe Zarządzanie Ryzykiem). PBSG wspiera rozwój wiodącego oprogramowania do zarządzania ryzykiem Risk Manager.

Wśród klientów PBSG w zakresie zarządzania ryzykiem znajdują się: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Agencja Rozwoju Przemysłu, Volkswagen Polska, GDF SUEZ Energia Polska, Dalkia, STOCK, Tauron EnergiaPro, PSE Operator SA.