Dostawa oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem erisk dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

PBSG i Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisały umowę na modernizację procesu analizy ryzyka wraz z dostawą oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem erisk.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

 1. Analizę stosowanego u Zamawiającego systemu zarządzania ryzykiem, której efektem będzie opracowanie zaktualizowanej procedury zarządzania ryzykiem w MEN w terminie,
 2. Identyfikację, analizy i ocenę ryzyk związanych z działalnością oraz
  ryzyk w ramach systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym wraz z identyfikacją i oceną stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz
  ustanowieniem planu postępowania z najbardziej znaczącymi ryzykami,
 3. Dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania wspierającego proces zarządzania ryzykiem w ministerstwie erisk,
 4. Szkolenia pracowników MEN,
 5. Przygotowanie  rekomendacji dotyczących efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem.

Informacja o kliencie:

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo obejmuje dział administracji rządowej „oświata i wychowanie”.

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:

 • wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym
 • programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania egzaminami zewnętrznymi
 • pomocą stypendialną dla uczniów zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami
 • polityką państwa dla młodzieży.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie