Członkowie Komitetu Technicznego nr 6 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wybrali PBSG do tłumaczenia normy ISO 31000 – System Zarządzania Ryzykiem

Członkowie Komitetu Technicznego nr  6  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wybrali PBSG do tłumaczenia normy ISO 31000  – System Zarządzania Ryzykiem.

W dniu 25 czerwca 2010 w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się spotkanie członków Komitetu Technicznego nr 6 ds. Zapewnienia Jakości. Celem spotkania było omówienie działań w zakresie rozpoczynającego się projektu wprowadzenia polskiej wersji normy zarządzania ryzykiem ISO 31000.

W spotkaniu uczestniczyło szerokie grono specjalistów z różnego rodzaju instytucji. Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, administracji publicznej, jak również biznesu. Z pewnością pozwoli to na zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia i wprowadzenia normy ISO 31000 na rynek polski.

Tłumaczenie normy, które zostanie wykonane przez PBSG będzie z jednej strony zmierzało ku zgodności z uznanymi modelami zarządzania ryzykiem (COSO II, AS/NZS 4360), z drugiej strony będzie pozostawało w zgodzie z terminologią ISO. Pomocnym w tłumaczeniu będzie praktyczne doświadczenie PBSG, które aktualnie realizuje kilkadziesiąt projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem. W większości projekty te oparte są na normie ISO 31000 i COSO II.

W ramach komitetu będą funkcjonowały dwa podzespoły:

  • do tłumaczenia (PBSG)
  • do weryfikacji (POLRISK)

Tłumaczenie normy ISO 31000, 31010 oraz Guide 73  realizowane będzie w całości przez firmę PBSG, weryfikacją zajmie się Stowarzyszenie PolRisk. Planowany termin oficjalnego przedstawienia efektów prac do koniec bieżącego roku.

Na bieżąco będziemy informować Państwo o postępie prac Komitetu Technicznego.