Zintegrowany system zarządzania ryzykiem – COSO II. Struktura ramowa

ZAPROSZENIE NA PREMIERĘ POLSKIEGO WYDANIA NAJPOPULARNIEJSZEJ AMERYKAŃSKIEJ PUBLIKACJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – “ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – COSO II. STRUKTURA RAMOWA” ORAZ KONFENECJĘ ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – 14 CZERWCA 2007R. W POZNANIU

Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem  (ERM) stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań strategicznych każdej organizacji. Fakt ten wynika z coraz to liczniejszych zagrożeń pojawiających się zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz firmy, szczególnie w przypadku wprowadzania nowych produktów i rozwiązań biznesowych, co jest nieodzowną cechą działalności biznesowej i administracyjnej.

Konferencja połączoną jest z premierą polskiego wydania Książki COSO II – „Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem. Model Ramowy”.

Główne tematy i zagadnienia konferencji:

  • Ramowe zarządzanie ryzykiem – ERM i strategie zarządzania ryzykiem
  • Zarządzanie ryzykiem – transfer ryzyka
  • Analiza źródeł ryzyka w procesach decyzyjnych
  • Zarządzanie ryzykiem w instytucji finansowej
  • Identyfikacja ryzyk
  • Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem
  • Zarządzanie ryzykiem w kreowaniu strategii spółki

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!