COS I SOX news

Standard COSO I – Kontrola Wewnętrzna Zintegrowana Struktura Ramowa w aspekcie wymagań ustawy Sarbanes-Oxley.

Wkrótce do księgarń trafi drugie wydanie publikacji COSO. W kontekście rosnącego zainteresowania wśród naszych klientów budową lub wzmocnieniem struktur kontroli wewnętrznej konsultanci PBSG opracowali streszczenie opisujące powiązania między modelem COSO I a wymaganiami ustawy Sarbanes-Oxley.

Praktyczne doświadczenia wynikające z prowadzonych projektów w tym zakresie skłoniły PBSG do przygotowania krótkiego przewodnika charakteryzujące elementy wspólne obu wymagań.